Vi blir stadig flere!

Hvor mange stjerner i striper finnes det egentlig?

Tallene fra samordnet rapportering for 2015 (tidligere idrettsregistreringen) er nå klare.
Tallene viser at vi de siste 5 årene (2011- 2015) har hatt en fin vekst i antall medlemmer.

Veksten skyldes særlig flere medlemmer i fotball, sykkel og allidrett, samt at bryting og rugby har kommer til som nye idretter i klubben.
Her ser du en oversikt over medlemtallet i de ulike avdelingene de siste 5 årene.

Det er spesielt gledelig at vi har hatt en god vekst i antall ungdommer og at det har kommet til flere jenter.
Vi har også fått flere små barn og flere voksne.

Her ser du en oversikt over medlemstallene fordelt på alder og kjønn de siste 5 årene.