Utbygging av Voldsløkka nedre del

Prosessen for regulering av Voldsløkka idrettspark del 2 er igang! Vi ønsker dine innspill!

Med del 2 menes Heidenreich- tomta (Uelandsgate 85), samt området der den gamle grusbanen, garderobene og OBIK- hallen ligger i dag. Området er ringet rundt med rosa på bildet under/ til høyre.

Foreløpig forslag omfatter:

  • Ungdomsskole på gamle Heidenreich- tomta.
  • Flerbrukshall med 3- 4 flater.
  • 11er-kunstgressbane tilpasset fotballens nivå 3
  • Garderober og lager for uteidretten
  • 7er-kunstgress/ kunstisbane.

Kommunen har i sin konseptutvalgutredning (KVU) laget noen skisser over de ulike alternativene for plassering av anleggene. Disse finner du i lenka her (Se dokument «hovedgrep» under datoen 2.10 «Bestilling av oppstartsmøte») Her vil du se at det er presentert to ulike løsninger for plassering av flerbrukshallen og 11er-banen (3A og 6), og to ulike løsninger for plasseringen av 7er-banen (A og B).

PS! Tennisbanene faller utenfor denne reguleringen, da rehabiliteringen av disse vil igangsettes før utbyggingen av nedre del. Forhåpentligvis starter dette arbeidet allerede i 2019.

Sagene IF vil ila prosessen gi innspill til kommunen på hvilke idrettsanlegg vi ønsker på nedre del og hvordan disse bør plasseres og utformes. Vi ønsker derfor å høre hva våre medlemmer ønsker for dette området, slik at vi kan ta dette med i våre høringssvar til kommunen. Vi ber derfor om dine innspill. Du kan sende det på epost til post@sageneif.com innen 15. januar.