Styreseminar 2014

Hovedstyret inviterer alle styremedlemmer i alle avdelinger til styreseminar! Seminaret foregår lørdag 23. august kl. 12.30- 17 på Soria Moria på Torshov. 

Målet med seminaret er å gi nye styremedlemmer en god start og erfarne styremedlemmer en fin oppdatering. 

Velkommen!