Styreseminar!

Tirsdag 9. mai gikk årets styreseminar av stabelen på Sagene lunchbar. Dette er en årlig samling for hele styret og alle arbeidsutvalgene i alle idrettene våre, tilsammen er over 50 personer invitert. Invitasjon og program finner du her. Målet med seminaret er å ønske velkommen til nye striper og stjerner som ble valgt på årsmøtet, bli kjent og styrke samarbeidet på tvers av idrettene, og å diskutere viktige saker og temaer for klubben. Under kan du lese en oppsummering, presentasjonen fra seminaret finner du her.

Quizzzz!

Det hele startet med en Kahoot Quizzz om Sagene IF. Inger fra styret vant. Hun fikk ren ære og prestisje i premie!

Jobbing med sjekklisten!

Et av målene i klubbens strategi 2017- 2020 er å få til en stabil og god drift av alle avdelinger. Styret og ledergruppa har sammen laget en sjekkliste som viser alt som må på plass for å få til det. Sjekklisten er et arbeidsverktøy for avdelingene og et oppfølgingsverktøy for styret. I kveldens første gruppearbeid skulle hver avdeling sitte sammen og jobbe med sjekklisten. Hva er status i dag (hva mangler vi, hva er i gang, hva er ferdig)? Hva ønsker vi at status skal være om et år (hva skal prioriteres)?, og hvordan skal vi få til det (ansvar, frister, kompetanse, ressurser, avklaringer…)?

Nytt og nyttig fra administrasjonen!

Daglig leder dro så gjennom alt som er nytt og nyttig i Sagene IF:

 • Vi har passert 1600 medlemmer, det er mange nye folk!
 • Det er et sentralbord oppe og rusler, nytt tlf nr er 22230100.
 • Medlemskonsulent Tomm er satt i sving for å få inn utestående.
 • Det er sendt ut fakturaer for 2017, info i alle former er sendt ut.
 • Torshov sport har ny nettbutikk, vår kolleksjon er blitt lett tilgjengelig.
 • Vi har blitt Rent Idrettslag, det forplikter!
 • Våre skoleprosjekter er i vinden, 4 skoler er med/ vil bli med.
 • To nye lokalaviser oppe og nikker, ta dem i bruk!
 • Sportslig plan er vedtatt, styret må diskutere veien videre.
 • Sommerpatruljen blir i uke 32, ungdom fra alle idretter må med.
 • Nye retningslinjer sponsorarbeid er på høring, kom med innspill.

Diskusjon av viktige saker!

Kveldens andre gruppearbeid var diskusjon omkring 4 av de mest sentrale utfordringene i klubben (se under). Gruppene ble her satt sammen å tvers av idrettene/ avdelingene. Styret hadde på forhånd signalisert store forventninger til at gruppene kom opp med konkrete, nye, kreative og spennende ideer, forslag og løsninger. Selvfølgelig skuffet ikke vår gjeng av ekte stjerner i striper! Styret fikk med seg en lang rekke gode innspill oppsummert i det som kanskje kan kalles tankekart under.

Oslo sommertid!

2. juli er det en stor konsert på Voldsløkka som heter Oslo sommertid. Marcus og Martinus er det store trekkplasteret, men det kommer også flere andre artister. Sagene IF skal jobbe dugnad på konserten, vi skal stille med 340 frivillige! Dette vil gi inntekter på omkring 300.000 kr, årsmøtet har bestemt at dette skal gå til det nye klubbhuset. Espen (frivilligkoordinator) og Christina (nabokontakt) fra Oslo sommertid kom på besøk for å snakke litt om organiseringen av dugnaden og svare på spørsmål fra oss. Dette blir veldig spennende!

Klubbhus!

Helt til slutt på programmet informerte styret v/ nestleder Axel om status på byggingen av landhockey, kunstisbane og klubbhus på Voldsløkka. Landhockeybanen ser ut til å bli ferdig i slutten av juni, dvs litt men ikke mye forsinket. Kunstisbanen vil fremdeles være klar til vinteren, men vi må være forberedt på at det vil være en byggeplass rundt selve banen en stund. Vi så på de første tegningene av klubbhuset, og fikk vite at anbudet nå er lagt ut og prosessen er iht plan. Styret kommer tilbake med mer info om dette i egen artikkel før sommeren.

Tusen takk til alle stjerner i striper som var med på seminaret! Styret fikk masse nyttige innspill og forslag!