Sagene IF strategi 2017- 2020

Årsmøtet i Sagene IF går av stabelen 30. mars kl. 18 på Sagene samfunnshus. Årsmøtet skal vedta en strategi som styret skal jobbe for å realisere. På styremøtet 14. februar vedtok styret et første utkast til strategi 2017- 2020. Her står Voldsløkka, organisasjon, rekruttering og inkludering i sentrum. Du finner hele forslaget her.

Styret ønsker tilbakemeldinger på utkastet til strategi. Alle som vil kan sende inn sine innspill, både enkeltmedlemmer, foreldre og avdelinger/ idretter. Vi ber spesielt om at avdelingenes arbeidsutvalg diskuterer utkastet og sender inn høringssvar. Vi vil gjerne ha så konkrete tilbakemeldinger som mulig. Alle innspill sendes til post@sageneif.no innen 17. mars kl. 12.

Styret har nytt styremøte 21. mars. Her vil de gå gjennom alle innspillene som har kommet, og vedta forslag til strategi som skal legges fram på årsmøtet.