Rehabilitering av Bjølsenhallen!

I Oslo kommunes budsjett for 2016 ble det bevilget penger til en rehabilitering av Bjølsenhallen. Arbeidet startet høsten 2016, og har fortsatt på nyåret 2017. Nå nærmer arbeidet seg ferdig.

Bjølsenhallen stod ferdig i 2005 og er en relativt ny hall. Det var derfor ikke behov for en omfattende rehabilitering. Det var derimot behov for å reparere en lang rekke mindre feil og mangler som Sagene IF har rapportert om i langt tid, og som alle som trener jevnlig i hallen eller har vært hallvakt kjenner til.

Feil og mangler som er utbedret:

 • Alle defekte toaletter, dusjer og vasker er reparert.
 • Ventilasjonsanlegget er gjennomgått.
 • Det er satt opp flere stikkontakter slik at vi til daglig ikke er avhengig av skjøteledninger.
 • Sprekker i veggene i garderobene i 3. etasje er utbedret.
 • Garderobeskap er fjernet og nye benker og knaggrekker er satt inn i garderobe 1- 4.
 • Øverste delen av veggene i øvre sal er pusset opp.
 • Gardinene som var falt ned i nedre sal er hengt opp igjen og ødelagte gardiner i øvre sal er fiksa.
 • En lang rekke takplater i alle saler og rom er byttet ut.
 • Diverse dører, karmer og låser er ordna.
 • Det er blitt lyd i lydanlegget og lys i lampene.
 • Heisen er satt i stand.

Sagene IF har bidratt på dugnad ved å male møterommet og rydde hallen. Sammen med kommunen og eier av bygningen har vi også gjort en risikoanlyse for hallen, og på bakgrunn av den gjennomgått alt av nødutganger, branndører, brannutstyr og brannrutiner.

Fredag 3. mars var Sagene IF med på sluttbefaring sammen med kommunen og entreprenør. Det gjenstår enda noe arbeid som vil bli utført i tiden fremover. Det viktigste er at de løse takplatene bak målene i nedre sal blir byttet ut, at det kommer ny dør til renholdsrommet i 2. etasje, og at diverse gjenstående feil og mangler på dører, låser og karmer utbedres. Sagene IF er veldig glade for at Oslo kommune valgte å ta tak i og fikse alle disse tingene nå, før de fikk utvikle seg til å bli store og alvorlige feil og mangler.

Bjølsenhallen er svært viktig både for Sagene IFs aktivitet og økonomi. Det er derfor viktig for oss at våre medlemmer bidrar så godt de kan til å ta vare på hallen, både som brukere, hallvakter, foreldre. Ser du feil og mangler, gi beskjed til hallvakta, Står det ting foran branndører, flytt det vekk. Ser du uvedkommende i hallen, be hallvakta om hjelp til å snakke med dem. Står stikkontakten til kaffetrakteren i, ta den ut. Er det mye søppel, kast det i søppelkassene. Er du hallvakt, gjør oppgavene i sjekklisten. Vi setter stor pris på at du bidrar til Sagene IF og til ditt nærmiljø på denne måten!