Oslo Rugbyklubb blir en del av Sagene IF!

Norges eldste rugbyklubb, Oslo Rugbyklubb (ORK), blir en del av Sagene IF rugby. Det betyr at mellom 60 og 80 nye spillere ila våren vil bli en del av vår rugbyavdeling. Vi ønsker det nye arbeidsutvalget i rugby lykke til og våre nye stjerner i striper hjertelig velkommen! Les mer om saken her.

Arbeidsutvalget for Sagene IF rugby fra venstre:

  • Sonia Gjesdal – styrerepresentant i Sagene IF valgt på årsmøtet
  • Halvor Hoftun – representant herrer senior
  • Andreas Fyri – sportslig leder for senior
  • Elin Longva – leder valgt på Sagene IFs årsmøte 2017
  • Marita Evjen – representant damer senior
  • Jon Michael Moulton – sportslig leder junior og representant i sportslig utvalg i Sagene IF.

Det hele startet da ORK fikk flyttet rugbybanen fra Ekeberg til Voldsløkka i 2011. Det hadde vært planlagt kunstgress for fotball på rugbybanen på Ekeberg, og det var få gode alternativer på Ekebergfeltet som var ledig. Det var få alternativer i Frogner bydel som ORK sognet til, men det var en mulighet for å få bane på Voldsløkka. Det tok et år før det kom på plass målstenger, men da de kom var det ikke lenger tvil om at det var en rugbybane som lå midt i Sagene IF land.

På høsten i 2013 ble ORK kontaktet av Sagene IF med en forespørsel om et mulig samarbeid med Blindern RK for å etablere en junioravdeling. ORK var midt i planleggingen av klubbens 50 års jubileum, og var enig i at et samarbeid var det som var mest aktuelt på dette tidspunktet.

I 2014 var oppstarten av Sagene IF rugby junioravdeling et faktum. Trenerne var spillere fra ORK og Blindern RK. Samme året bytter ORK fra ISU-Frogner til ISU- Sagene, og den nye kunstgressbanen ferdigstilles med rugbymål og markeringer. Det sies at dette var den første kunstgressbanen i Norge som var klargjort for både fotball og rugby.

I 2015 ble samtaler om en sammenslåing gjenopptatt etter initiativ fra ORK, og på et ekstraordinært møte i ORK den 19. desember 2016, ble det besluttet at all aktivitet i ORK skulle legges under Sagene IF rugby.

Sagene IF vil fra våren 2017 ha aktivitet for følgende grupper: Minis 7-12 år, Juniors 12-15år, Colts 16-18 år, damer senior, herrer senior, nybegynner voksen og touch rugby.

Formålet med sammenslåingen er å få økt deltagelse av utøvere, flere utøvere og mer aktivitet for alle aldersgrupper, flere frivillige som kan drive med rugbyaktiviteter og idrettsledelse og en sterk tilhørighet i lokalmiljøet.