OBOS gir tilbake!

OBOS støtter Sagene IF med 100.000 kr!

  • Sagene IF innebandy får 50.000 kr til oppussing av kiosken i Bjølsenhallen.
  • Sagene IF hovedlaget får også 50.000 kr til innredning av klubbhus og/ eller etablering av utlånsordning for utstyr på klubbhuset.

«Dette var hyggelige nyheter», sier styreleder i Sagene IF Einar Eriksen.»Dette gir oss enda bedre muligheter for å gjøre det nye klubbhuset til en inkluderende møteplass i nærmiljøet», fortsetter Eriksen. «Og ikke minst, jeg er ganske sikker på at alle de nær 400 frivillige som stiller opp som vakter i Bjølsenhallen hvert år kan skrive under på at behovet for å gjøre noe med kiosken er stort og akutt».

OBOS blir med dette en av de aller største bidragsyterne til Sagene IF. Sagene IF innebandy vil derfor legge logoen til OBOS på deler av sitt vant på matchbanen. Hvor hovedlaget vil sette opp logoen i det nye klubbhuset, vil avklares når det står ferdig.