Ny løsning for medlemsadministrasjon

Sagene IF tar i bruke Norges Idrettsforbunds nye løsning for medlemsadministrasjon fom. 1. mars 2014. Den nye løsningen innebærer at klubben tar i bruk klubbadmin som medlemsregister og at medlemmene skal bruke Min idrett for å administrere sitt medlemskap og betale kontingenter. 

Det er viktig at klubbens styremedlemmer og lagledere setter seg inn i den nye ordningen. Hovedstyret vil informere avdelingslederne ifm hovedstyremøtet 18. februar og det vil også gjennomføres møter med hver enkelt avdeling. 

Det er sendt ut e-post til alle medlemmene om omleggingen, du kan lese det som ble sendt ut her.