Ny ansatt i Sagene IF

Stig Færø- Landlie er fom. 1. januar 2016 ansatt i 60 % stilling i Sagene IF.

Stig blir leder for vår allidrettsavdeling (40 %), og han blir vår nye anleggskonsulent (20 %). Han var fra før ansatt i allidrettsavdelingen i 20 % stilling. Stig blir en del av adsministrasjonen i Sagene IF og en del av ledergruppa sammen med de andre avdelingslederne. Vi ønsker Stig velkommen enda mer ombord!

Stig får ansvar for å lede hele vår allidrettsavdeling (40 % stilling).
I dag deltar mellom 100 og 200 barn mellom 3- 6 år på allidrett, fordelt på 5 grupper. Allidretten i Sagene IF har fram til nå vært foreldredrevet, men dette har vi ikke lyktes helt med. Fra høsten av vil derfor samtlige grupper ledes av en instruktør fra Sagene IF. Venner i aktivitet er Sagene IFs allidrettsgruppe for barn og ungdom med spesielle behov. Her trener i dag omlag 20 barn og ungdom mellom 6 og 16 år. Gruppa er finansiert av Extrastiftelsen. Fom 2016 har venner i aktivitet ligger inn under allidrettsavdelingen.


Dette innebærer at allidrettslederen har følgende oppgaver:


 • Leder allidrettsavdelingen i Sagene IF i tråd med styrets strategi og vedtak.
 • Utvikling og oppfølgin av årsplaner og budsjetter.
 • Ansettelse, oppfølging og veiledning av instruktører.
 • Løse administrative oppgaver.
 • Søknad og rapporteringsarbeid overfor Extrastiftelsen.
 • Kontakt med treningsstedene/ skolene.
 • Markedsføring og rekruttering
 • Videreutvikling av allidrettsaktiviteten i klubben.
Stig blir også Sagene IFs nye anleggskoordinator (20 % stilling).
Sagee IF drifter Voldsløkka idrettspark og Bjølsenhallen for Oslo kommune. Dette innebærer å drive anleggene i tråd med driftsavtalen, tilrettelegge for egne medlemmer og andre brukere av anleggene og å leie ut anleggene til idrettsaktivitet for å øke klubbens inntekter. Stig vil ha kontortid som anleggskonsulent på onsdager (kl. 9- 17).


Som anleggskonsulent vil Stig ha oppgaver knyttet til klubbens anleggsdrift i Bjølsenhallen og på Voldsløkka
 • Nødvendig rapportering til kommunen (feil og mangler, brannskjemaer)
 • Legge til rette for alle våre frivillige vakter (vaktlister, dugnadslister, instrukser og sjekklister)
 • Administrere utleie (booking, kontrakter, fakturering)
 • Forbedre klubbens driftsrutiner.

Du finner kontaktinfo til Stig her.