Protokoll fra årsmøte 2016

Årsmøte i Sagene IF gikk av stabelen 31. mars kl 18 på Sagene samfunnshus.

Protokollen fra møte er nå klar, og kan leses her.

Omkring 40 stemmeberettigede møtte fram for diskutere klubbens arbeid i 2015 og meisle ut veien videre.

Styrets leder Einar Eriksen var ordrstyrer for dagen.


Årberetning og regnskap for 2015 ble gjennomgått og godkjent av forsamlingen.
Det har vært et år med stor ativitet og betydelig vekst både i medlemsmasse og omsetning.


Et budsjett og en strategi for 2016 ble diskutert og vedtatt av årsmøtet.
Det skal fokuseres spesielt på utbyggingen av Voldsløkka, utvikling av sportslige planer, samt på profesjonalisering av klubbdriften/ organisasjonen. 


Årsmøtet valgte også et nytt styre.
Einar Eriksen fortsetter som leder, og han får med seg Axel Grelland som nestleder.
Du finner en oversikt over hele styret og deres møteplan her.


Møtet ble avsluttet med gode diskusjoner omkring våre ønsker for det nye anlegget på Voldsløkka (landhockey/ kunstis/k klubbhus), samt hva våre medlemmer ønsker at vi skal gjøre for å feire vårt 100- års jubileum i 2021.


Takk til alle engasjerte stjerner i striper som bidro til et vellykket årsmøte!
(Publisert 14. april 2016)