Det nærmer seg nå!

Sagene IF har i mange år jobbet for at kommunen skal bygge en sårt tiltrengt kunstis- og landhockeybane med klubbhus påVoldsløkka. Nå ser det endelig ut til at denne lange kampen begynner å bære frukter. 

Oslo kommune la rett før sommeren ut anlegget på anbud, med frist for entrepenørene til å komme med sine tilbud innen 19. august. Spaden skal så i jorda ila høsten 2016, og anlegget skal stå ferdig til bruk sommeren 2017. Dette er svært gode nyheter for Sagene IF, og spesielt bandygjengen og landhockeyfolket. Du kan lese hele anbudet kommunen har lagt ut her.

Kunstis- og landhockeybanen skal bygges på den gamle Voldsløkka matchbane (bildet). Klubbhuset skal plasseres langt den ene langsiden av banen, der hvor tribunene står i dag. Om sommeren vil banen brukes til landhckey, som spilles på litt kortere kunstgress enn fotball. Om vinteren blir det kunstfrossen bandybane. Det er stor mangel på både bandy og landhockeybaner i Oslo og i Norge, så banene vil bli brukt av flere klubber i Oslo og til arrangementer på nasjonalt nivå. Det er naturlig at Sagene IF tar på deg driftsansvaret for anlegget, og dette vil vi gå i dialog med kommunen ila høsten. Det blir i så fall både en stor oppgave og et stort løft for klubben.

Oslo kommune har lagt opp til en trinnvis utbygging av anlegget, noe som betyr at det kun er banen som blir bygget i første omgang. Klubbhuset er således ikke med i anbudet og er da ikke tenkt realisert i fase 1. Årsaken til dette er på den ene siden at de 75 mil kr som er bevilget i Oslo- budsjettet for 2015 og 2016 ikke er tilstrekkelig til både bane og klubbhus, og på den andre siden at kommunen likevel ønsker å komme i gang med å bygge med de midlene som er bevilget slik at de ikke bare blir «stående på bok». Sagene IF forstår tankegangen og er ikke motstandere at dette. Vårt mål er nå å jobbe sammen med Oslo Idrettskrets ut over høsten om en tilleggsbevilgning til klubbhuset over Oslo- budsjettet 2017. Vi er dog kritiske til at anbudet ikke legger opp til en felles entreprise for hele anlegget, selv om utbyggingen går trinnvis. Vi er bekymret for at det vil føre til at veien fram til en realisering av klubbhuset blir lengre enn nødvendig. 

Sagene IF er i god dialog med Kultur- og idrettsbygg om prosessen og veien videre. Det er nestleder Axel Grelland som har fått hovedansveret for arbeidet med utbyggnigen av Voldsløkka, også får han god støtte av daglig leder og av lederne i bandy- og landhockeyavdelingene. 

Vi går en spennende høst i møte!