Kampen for Voldsløkka

Voldsløkka forfaller! 

Hva gjør Sagene IF?

 • Har nedsatt en egen arbeidsgruppe som utelukkende arbeider med saken. Du kan lese deres plan her.
 • Er initiativtaker i en samarbeidsgruppe bestående av Bydelen Sagene, ISU-Sagene, Idrettskretsen, Bedriftsidrettskretsen, Skeid og Bandyforbundet.
 • Driver lobbyvirksomhet overfor kommunepolitikere for å få anleggene fullfinansiert og bygget.
 • Deltar aktivt i alt av møter og høringer som har med saken å gjøre.
 • Jobber aktivt for å skape medieoppslag om saken i lokale medier.
 • Dokumenterer forfallet på Voldsløkka ved at vår fotograf tar bilder og videoer. Bildeserien over er et resultat av dette.
 • Har utarbeidet egne skisser til klubbhus sammen med arkitektrfimaet Aursand og Spangen for å få fram våre behov. Du kan se på skissene her.
 • Bevilger og bruker mye egne ressurser og midler både på å fronte saken og på å vedlikeholde anleggene på Voldsløkka.
 • Forsøker å mobilisere bydelens befolkning til å bruke den makten de har til å påvirke.
Hva kan du gjøre?


 • Følg, lik og del Sagene IFs facebookside.
 • Peppre byrådene Guri Melby og Bård Folke Fredriksen med brev, epost og facebookmeldinger.
 • Skriv om saken selv i leserinnlegg til lokale medier, på twitter eller facebook.
 • Meld deg inn i Sagene IF som støttemedlem
 • Bidra til Sagene IFs anleggsfond.
Nyheter – Siste oppdateringer om saken


 • 4. august – 6. september 2014:
  Bjølsen kunstgress rehabiliteres.
 • 19. juni 2014:
  Bystyret vedtar detaljreguleringsplanen for Voldsløkka nord (Landhockey/ kunstis)!
 • 16. juni 2014:
  Sagene IF leverer høringsinnspill til Oslo idrettskrets om utviklingen av Voldsløkka sør (Heidenreich/ grusbanen/ OBIK- hall). Du kan lese det her.
 • 28. mai 2014:
  Kommunepolitikerne fra bystyret er på befaring på Voldsløkka.
 • 11. april 2014:
  Samarbeidsgruppa i møte med byråd Bård Folke Fredriksen for å fremme felles synspunkt vedrørende reguleringsplanen.
 • 7. august 2013:
  Kommunen går i gang med å rive brakkene bak stadion, som i lang tid har vært tilholdssted for narkomane og romfolk.
 • 1. august 2013:
  Sagene IF inngår en avtale med kommunen om å drifte Voldsløkka garderober. Fra før har vi driftsavtaler på Bjølsen kunstgress og Voldsløkka kunstis.
 • Juli 2013:
  Kommunen rydder opp etter egen leting etter fortidsminner ved å klippe og planerer den overgrodde stadion og så nytt gress. Banen skal være klar ila høsten.
 • Juni 2013:
  Pga 5 innbrudd i klubbrommet ila kort tid innstallerer Sagene IF 12 kraftige utstyrsbur med hengelåser og monterer gitter på innsiden av alle vinduer.
 • Våren 2013:
  Sagene IFs styret bevilger kr. 50.000,- for oppussing av Bjølsen kunstgress, pengen brukes til klargjøring av banen for sesongen og bygging av innbytterbenker.
 • 20. november 2012:
  Sagene IF og bedriftsidrettskretsen er forvirret over Oslo- budsjettet og sender felles brev til byrådene Elvestuen og Fredriksen. Du kan lese det her. Vi får ikke svar.
 • 24. september 2012:
  Sagene IF sender sitt svar i høringen om reguleringsplanen for Voldsløkka. Du kan lese det her.
 • August 2012:
  Kommunen legger brukt kunstgress fra Tørteberg på den ene halvdelen av grusbanen, slik Bedriftsidretten og Sagene IF igjen kan ha aktivitet her.
 • Juli 2012:
  To ting har dukket opp ila sommeren: Et stort sand volleyballanlegg og en rugbybane. Vi tenker at aktivitet er bra, men at informasjon/ dialog er helt glemt.
 • 15. mai 2012:
  Samarbeidsgruppen for Voldsløkka sender felles brev til byråd Elvestuen om bekymring for manglende framdrift. Du kan lese brevet her. Vi får ikke svar.
Følg saken i kommunen her
Følg saken i media her