Hva skjer på Voldsløkka?

Har du gått forbi den gamle matchbanen på Voldsløkka i det siste og lurt på hva som skjer? Gravemaskiner har rullet inn, gresset er fjernet, tribunen er revet…. Vi er glade for å endelig kunne fortelle at arbeidet med den den nye landhockey/ kunstisbanen med klubbhus til Sagene IF er i gang etter mange års venting!

Planene for anlegget på Voldsløkka ble vedtatt og finansiert av bystyret allerede i 2006. Først nå, 10 år senere, er man endelig i gang med byggingen.
Anlegget skal bygges på den gamle matchbanen, og skal som bestå av:

  • Landhockeybane om sommeren – kunstgress som er litt kortere enn kunstgress for fotball.
  • Bandybane om vinteren – kunstisbane tilpasset bandy.
  • Garderobeanlegg og driftsbygninger – langs den ene langsiden der det gamle tribuneanlegget var.
  • Klubbhus for Sagene IF – sammen med garderobeanlegget og driftsbygningen.
  • Tribuneanlegg – slik at det kan spilles landhockey og bandykamper på nasjonalt nivå på banen.

Anlegget skal bygges i to etapper:

  1. Første etappe skal selve banen bygges, samt driftsbygninger og garderober. Midlene til dette ligger i Oslo- budsjettet for 2016. Håndverkskompaniet skal rive det som er nødvendig å rive, Bane- og entrepenørservice skal bygge banen. Landhockeybanen (kunstgress) skal stå ferdig i juni 2017, kunstisbanen i november 2017. Kultur og idrettsbygg skal sette ned en referansegruppe som skal følge prosjektet, Sagene IF blir invitert med her.
  2. I andre etappe skal en bygge klubbhus til Sagene IF og tribuner. Midlene til dette ligger i byrådets forslag til Oslo- Budsjettet for 2017, dette vedtas ikke endelig av bystyret før i desember 2016. Dette betyr at vi fremdeles må holde det politiske trykket oppe en liten stund til. Det må også en ny anbudsrunde til for denne etappen, og vi jobber med å avklare hvordan de to byggeprosessene/ etappene skal overlappe hverandre på best mulig måte. Også her vil vi inviteres med i en referansegruppe.

Sagene IF bandy og landhockey har, mye pga svært dårlige baneforhold, slitt i mange år med rekruttering og drift. Begge avdelinger er i dag svært små og drives av noen få utrettelige ildsjeler. Styret i Sagene IF vil i tiden fremover fokusere på å tilrettelegge for de to avdelingene slik at de er «klare til kamp» når anlegget står ferdig.

Svært mange ildsjeler i Sagene IF har jobbet hardt i mange for å få til dette anlegget. Det blir et stort løft for klubben og for bydelen når anlegget står klart. Spesielt for våre bandyspillere og våre landhockeylag, som nå virkelig får sjansen til å utvikle seg. Men også for Sagene IF som klubb som nå får et sted å høre til og et sted å bygge klubbmiljø for våre snart 1500 medlemmer! Vi håper også at anlegget vil bety et mer positivt miljø på Voldsløkka generelt, slik at enda flere av bydelens innbyggere vil bruke området.

Aftenposten Oslo- by skrev om oppstarten av byggingen 21. oktober, du kan lese artikkelen her.