Årsmøter 2015

Hovedstyret har vedtatt at alle årsmøter i Sagene IF i 2015 skal avholde 18. april på Ullevål stadion.

Innkalling til samtlige årsmøter finner du nå her.
Sakspapirene til hovedlagets årsmøte finner du her.

Avdelingene kjører sine årsmøter kl. 12- 14, hovedlagets årsmøte kjøres kl. 15- 17. Det blir felles lunch kl 14 og en sosial sak til slutt. Sagene IF leier møterom på Ullevål stadion, gå inn fra Thon hotellet og følg Sagene IF skiltene.

Styrene bes starte forberedelsene til sine årsmøter, info og maler for gjennomføring av årsmøte finner du her.