Årsmøtet 2016

Innkalling og sakspapirer til årsmøtet 2016 Sagene IFs årsmøte går av stabelen 31. mars kl. 18 i Kay- salen på samfunnshuset. Vi oppfordrer medlemmer som vil være med å bestemme til å møte opp. Årsmøtet er Sagene IFs høyeste myndighet, og bestemmer rammene for vår aktivitet. Du kan lese mer om Sagene IFs årsmøter her. 

Innkalling med saksliste og sakspapirer finner du under. 

VELKOMMEN! 

Sakspapirer årsmøtet 2016 

 • INNKALLING ÅRSMØTET 2016 
 • ÅRSRAPPORT 2015 
 • ÅRSRAPPORT AVDELINGENE 2015 
 • ÅRSREGNSKAP 2015 
 • AVDELINGSREGNSKAP 2015 
 • REVISJONSBERETNING 
 • KONTROLLKOMITEENS BERETNING 
 • FORSLAG TIL LOV FOR SAGENE IF 
 • FORSLAG TIL STRATEGI 2016 
 • FORSLAG MEDLEMS- OG TRENINGSAVGIFTER 
 • FORSLAG ORGANISASJONSPLAN 
 • BUDSJETT 2016 
 • VALGKOMITEENS INNSTILLING