Anti- doping Norge på besøk!

Det siste to årene er det med jevne mellomrom funnet doping-midler i både i Bjølsenhallen og på Voldsløkka, og vi har også hatt to dopingsaker der medlemmer er tatt for doping.

Styret har tatt dette på største alvor, og kontaktet i vår Anti- doping Norge for råd og veiledning. De har anbefalte klubben å bli et "Rent idrettslag", og på styremøtet 30/8 var Jan De Lange fra Anti- doping Norge på besøk for å hjelpe oss i gang med dette arbeidet.


De Lange fokuserte på følgende:

  • Doping er en stor og voksende utfordring i ungdoms- og treningsmiljøer i Norge, og ikke bare i internasjonal toppidrett.
  • Sagene IF bør ha en tydelig holdning til doping, gi unge god og jevnlig informasjon om negative sider ved dopingbruk, og vise medlemmene hvordan en kan nå sine mål uten å ta snarveier.
  • Informasjon og råd omkring hvordan Sagene IF bør forholde seg til hvis/ når klubben blir rammet av en dopingsak.

En del av møtet ble også brukt til å diskutere hvordan Sagene IF kan bli et Rent Idrettslag. Rent Idrettslag er et sertifiserings- konsept for klubber medlem av Norges Idrettsforbund. Det er en enkel måte å sette fokus på verdi- arbeid og anti- doping arbeid på. Målet er at idrettslaget skal bli en tydelig verdiformidler for en Ren idrett, og skape et trygt oppvekstmiljø for unge.

Du kan lese mer om "Rent Idrettslag" her

Første skritt for å bli sertifisert som Rent Idrettslag er å lage en anti- doping policy for klubben. Arbeidet med Sagene IFs Anti- doping policy er derfor satt i gang, og styret skal vedta et første utkast 15. november. Alle avdelingene er bedt om å komme med sine innspill. Du må gjerne også komme med dine forslag, send dem da til post@sageneif.no.