Allidrett for de minste!

Sagene IF ønsker alle barn 3- 5 år velkommen på allidrett! 

Allidretten handler om å øve på grunnleggende motoriske ferdigheter gjennom lek og moro. Aktiviteten er drevet av en instruktør fra Sagene IF, med hjelp av foreldrene. Høsten 2016 starter vi opp alle våre grupper første uka av september. 

Les mer om allidretten her.

Velkommen til alle nye stjerner i striper!