AKS- PROSJEKTET

Sagene IF samarbeider med aktivitetsskolene (AKS) på skolene i vårt nærmiljø. Det gir alle barn fra 1. til 4. klasse på disse skolene mulighet til å prøve seg gratis i 6 av våre idretter i løpet av et år. Under kan du lese mer om vårt skoleprosjekt.

Om skoleprosjektet

Mål:

For Sagene IF er skoleprosjektet et fin måte å rekruttere nye medlemmer på. Mist like viktig for oss er det imidlertid å gi alle barna i bydelen mulighet til:

 • Å bli med helt fra starten å bli kjent med klubben, uten at det koster noe!
 • Å prøve seg på en masse forskjellige aktiviteter, slik at alle kan finne sin greie!
 • Å bli glade i fysisk aktivitet og bevegelse!

Organisering:

Alle barna som har meldt seg på får prøve seg i 6 av våre idretter ila et år. Vi kjører hver idrett i 5- 6 uker etter et fast årshjul. Skolene/ AKSene har hver sin faste dag med Sagene IF- aktivitet gjennom hele året. Treningen/ aktiviteten foregår i AKS- tiden (mellom kl. 14 og 17). De trenger kun vanlig treningstøy, Sagene IF låner bort alt annet nødvendig utstyr. Våre instruktører og minst en ansatt fra Skolene/ AKS går sammen med barna fra skolen og til treningssteder (Voldsløkka/ Bjølsenhallen), også henter foreldrene barna her når treningen er over. Barn som ikke går på AKS kan være med, de må da meldes på via skolen/ AKS og møte opp på samme sted som de andre barna fra sin skole. Alle barna som deltar blir medlemmer av Sagene IF i den perioden aktiviteten varer. Vi deler ut info om klubben og våre idretter til alle deltakere. Sagene IF ordner med anlegg, trenere og utstyr. Skolene/ AKSene ordner med info til foreldre og påmelding.


Økonomi:
Det koster 100 kr pr barn pr år å delta, dette betales av skolene/ AKSene (ikke av det enkelte barn) etter nærmere avtale med Sagene IF. Dette dekker medlemskap i Sagene IF og forsikring, samt aktivitet i en eller alle idrettene. Deltakerne låner utstyr av Sagene IF og trenger kun vanlig treningstøy.

Skoleprosjektet 2020

Aktivitetsoversikt:

UKE

IDRETT

STED

2 - 7 Bandy Voldsløkka kunstisbane
9 - 15 Tennis Bjølsenhallen øvre sal
17 - 22 Landhockey Voldsløkka landhockeybane
36 - 39 Innebandy Bjølsenhallen øvre og nedre sal
41 - 46 Bryting Bjølsenhallen kampsportsalen
47 - 51 Bandy Voldsløkka kunstisbane


Dager og tider:

 • Nordpolen skole - Mandager kl. 15- 16.
 • Fernanda Nissen skole - Tirsdager kl. 14.30- 15.30.
 • Bjølsen skole - Onsdager 15.30- 16.30.
 • Sagene skole - Torsdager kl. 15.30- 16.30.

Ledere/ trenere:

Pak Ling Li:

 • Sagene IFs leder av skoleprosjekt.
 • Har ansvar for alt som ikke har med selve treningen å gjøre
 • Tlf: 22230100 - tast 2
 • Epost: rekrutteringsleder@sageneif.com

Trenere:

Bernhard Norshus:

 • Sagene IFs hovedtrener for AKS- prosjektet
 • Han har ansvar for gjennomføring av alle treningene
 • Epost: bernhard@sageneif.com

Påmelding:

Skolene/ AKS har ansvar for påmelding. Ta kontakt med AKS på din sønn/ datters skole.

 • Skolene/ AKS har ansvar for påmelding.
 • Ta kontakt med AKS på din sønn/ datters skole.