Vår antidoping policy

Sagene IFs antidoping policy

(Vedtatt at styret 15.11.2016)

1. Verdier og holdninger
Sagene IF driver sin aktivitet i tråd med idrettens verdigrunnlag.
Vi tar avstand fra og har nulltoleranse for bruk av dopingmidler.

2. Kunnskap
 • Vi vil ha en lenke til Antidoping Norge (ADN) på våre nettsider for oppdatert info om antidoping arbeid.
 • Vi skal arrangere to samlinger i året for våre tillitsvalgte som skal gjøre dem i stand til å gjennomføre jevnlige samtaler med alle våre utøvere der dopingspørsmål diskuteres.
 • Vi vil sørge for at alle medlemmer fom 15 år gjennomfører elæringsprogrammet Ren utøver.
 • Vi skal gjøre kunnskap om ressurstrening og kosthold tilgjengelig for våre medlemmer gjennom å inkludere temaene i klubbens kursplan.
 • Vi vil påse at våre eliteutøvere/lag og deres støtteapparat følger sitt forbunds rutiner og krav knyttet til antidoping.
3. Regelverk
 • Alle som har verv/ roller/ stillinger i Sagene IF skal være medlem av klubben, og er forpliktet gjennom medlemskapet til å følge NIFs lov og dopingbestemmelser.
 • Alle våre medlemmer er kjent med at de kan bli testet for doping av ADN og at de da er forpliktet til å avgi dopingprøve.
 • I våre kontrakter med trenere og spillere er det to punkter vedrørende doping:
 1. En plikter å avstå fra dopingmidler.
 2. Klubben har anledning til å si opp kontraktene med umiddelbar virkning dersom en dømmes for brudd på dopingbestemmelsene.
4. Bevisstgjøring

Treningssentre:
Sagene IF samarbeider kun med treningssentre som har gjennomført programmet Rent senter.

Kosttilskudd:
Sagene IF reklamerer ikke for kosttilskudd og anbefaler det ikke til våre medlemmer.
Vi tilbyr isteden alle våre medlemmer råd og kurs i å spise sunt og variert.
Klubben anbefaler medlemmer å ta kontakt med ernæringsekspert eller lege før bruk av kosttilskudd.

Nærmiljøet:
Sagene IF synliggjør klubbens antidoping arbeid i nærmiljøet på følgende måte:
 • Sertifikat for Rent idrettslag henges opp i klubbhuset/ hallen.
 • Vår verdiprofil skal være synlig og tydelig på alle våre anlegg.
 • Logoen til Rent idrettslag trykkes på alle klubbens drakter, legges inn på alle våre sider på nett, og legges inn i alt vårt markedsføringsmateriell.
5. Beredskapsplan
Sagene IF har en beredskapsplan for å håndtere mistanke om doping eller dopingsaker som involverer våre medlemmer:

Mistanke om doping:
Mistenkes noen for doping eller har avlagt positiv prøve, tar vi det opp med vedkommende. Vi bryr oss om hverandre! I vårt idrettslag er det nulltoleranse, men vi tar vare på våre medlemmer.

Medisinsk bistand:
Vi sørger for at utøvere som er mistenkt for doping får hjelp og støtte av både klubben og av helsepersonell.

Ærlighet:
Vi ber utøveren fortelle sannheten og stå for det vedkommende har gjort.

Konkurranser/ samlinger:
Utøvere som har avlagt positiv dopingprøve får ikke representere Sagene IF før forholdet er avklart.

Media:
Styret utnevner en person som kan håndtere media, og forbereder vedkommende godt på aktuelle spørsmål. Vi samarbeider med særforbundet, idrettskretsen og Antidoping Norge.
Bli medlem her!

Sagene IF nyhetsbrev!

Min idrettGlemt brukernavn/passord?

En viktig samarbeidspartner!