Medlemskap

Medlemsadministrasjon

Sagene IF bruker Norges Idrettsforbunds løsning for medlemsadministrasjon.
Laste ned apen Min idrett på din mobil for å gjøre administreringen av ditt medlemskap enklest mulig.
Les mer om dette her.

Hvordan melder jeg meg inn i Sagene IF?

Slik melder du deg inn i klubben:
 1. Registrer deg (deretter ditt barn) som bruker i min idrett her.(Se video)
 2. Logg deg inn i boksen "Min Idrett" til høyre/under i dette vinduet.
 3. Søk opp "Sagene" og send søknad om medlemsskap. (Se video)
 4. Søk kun for utøver, klubben får automatisk info om foresatte.
 5. Husk å kryss av for den idrett du melder deg på (Alllidrett heter "idrettsskole").
 6. Du får en bekreftelse av medlemskapet på epost etter et par dager.

Trenger du hjelp? Kontakt idrettens support på tlf 21029090, epost: support@idrettsforbundet.no

Min idrettGlemt brukernavn/passord?

Hva betyr det å være medlem?

Alle som har betalt medlemsavgift til Sagene IF er medlem, medlemskapet regnes fra den dagen medlemsavgiften er betalt.

Dette kan jeg nyte - Treninger og kamper i din idrett, deltakelse på minimum 2 cuper pr år, fine stripete drakter, forsikring, stemmerett på årsmøtet, og et godt sosialt miljø.

Dette må jeg yte - Stille opp på kamper og treninger, følge klubbens og lagets regler, jobbe på 4 dugnader pr. år, og betale medlems- og treningsavgift.

Hva koster det å være medlem?

Alle medlemmer i Sagene IF betaler medlemsavgift og treningsavgift:
 • Det er årsmøte som bestemmer prisene for medlems- og treningsavgift, du finner prislisten for 2019 her.
 • Medlemsavgiften - går til Sagene IF og er på 400 kr pr kalenderår (+ gebyr på 15 kr).
 • Treningsavgiften - går til idretten du driver og du finner prisen i prislisten over.

Les mer om medlems- og treningsavgift her.

Har du ikke penger til å være med?

Trykk her for info, eller ta kontakt med oss!

Alle skal få være med, vi finner alltid løsninger!

Hvordan betaler jeg?

Når får jeg faktura?
 • Faktura for medlemsavgiften sendes ut i slutten av januar hvert år.
 • Faktura for semesteravgift i allidrett sendes ut ila februar for våren og ila oktober for høsten.
 • Faktura for treningsavgiften i fotball, landhockey, bryting, rugby, tennis og sykkel sendes ut innen 1. april hver år.
 • Faktura for treningsavgiften i innebandy sendes ut innen 1. juni hver år.
 • Alle betalingskrav fra Sagene IF har 2 ukers betalingsfrist, det legges ikke på purregebyrer.
Hvordan betaler jeg?
 • Når Sagene IF har sendt deg en faktura, vil du få en SMS om at du har mottatt en faktura fra oss.
 • Du vil få fakturaen som vedlegg på epost og den vil ligge i Min idrett.
 • Du kan da velge om du vil logge deg inn i Min idrett å betale (Visa, mastercard, buyasskort, tippekort)
 • Eller om du vil laste ned og betale fakturaen som ligger som vedlegg på eposten på vanlig måte i din nettbank.

Trenger du hjelp? Kontakt idrettens support tlf: 21029090, epost: support@idrettsforbundet.no

Hvordan melder jeg meg ut?

Du avslutter medlemskapet ditt ved å melde deg ut av klubben, utmelding skal skje skriftlig.
Du kan enten logge deg inn i Min idrett og melde deg ut her (Se video her), eller du kan sende oss en epost.

Trenger du hjelp? Kontakt idrettens support tlf: 21029090, epost: support@idrettsforbundet.no

Vil du bli støttemedlem?

Ønsker du å støtte Sagene IF? Da kan du bli støtemedlem. Det koster 400 kr pr. kalenderår.

Slik gjør du:
 • Følg oppskriften for innmelding over.
 • Meld deg utelukkende inn i Sagene IF, ikke i noen avdeling/ idrett.
 • Send en epost til oss med info om at du har søkt om støttemedlemskap.
 • Sagene IF bekrefter ditt medlemskap etter et par dager.
 • Betalingsrutinene er som beskrevet over.

Trenger du hjelp?

Ta kontakt med idrettens support ved tekniske spørsmål (Tlf: 21029090, e- post: support@idrettsforbundet.no)
Ta kontakt med Sagene IF v/ daglig leder dersom du:
 • har fått et feilaktig betalingskrav
 • om du mener at du allerede er utmeldt som medlem
 • om det er andre spørsmål som er relatert til ditt forhold med Sagene IF
Bli medlem her!

Sagene IF nyhetsbrev!

Min idrettGlemt brukernavn/passord?

En viktig samarbeidspartner!