Trøye nummer 100!

I jubileumsåret 2021 skal alle avdelinger (idretter) kåre den sportslig beste utøveren i sin idrett i klubbens historie, disse utøverne får utdelet trøye nummer 100. Det deles ut en tøye for damer og en for menn i hver idrett. Det er den enkelte avdeling som bestemmer hvem som får draktene i sin idrett. Utdelingen av trøyene skjer felles på vår jubileumsfest 4. september 2021. 

Kriterier

Trøye nr. 100 deles ut til:  

  • Den beste kvinnelige utøveren i hver enkelt idrett i klubbens historie.
  • Den beste mannlige utøveren i hver enkelt idrett i klubbens historie.

Tildeling

Det er avdelingene som bestemmer hvem som skal få drakt nr. 100 i sin idrett.

Det tildeles en drakt for damer og en for herrer i hver idrett.

Alle kan sende inn forslag til kandidater. 

 

Ønsker du å sende inn et forslag til kandidat?  
Følgende må sendes inn på epost til post@sageneif.com:

  • Navn og kontaktinfo til kandidaten
  • En kort begrunnelse for hvorfor kandidaten bør få prisen.
  • Navn, kontaktinfo og signatur på den/ de som fremmer kandidaten

Utdeling

Trøy nummer 100 deles ut til alle vinnerne på Sagene IFs jubileumsfest 4. september 2021. 

Prisen består av et diplom og en Sagene drakt nr. 100 med vinnerens navn på.

Trøye nr. 100 i alle våre idretter

  • Tildeles på jubileumsfesten i 2021