Flest mulig, lengst mulig

Nå kommer faktura for medlemsavgift 2021!

løpet av uke 4 vil alle våre medlemmer få faktura for medlemsavgiften 2021. Det koster 415 kr for de under 26 år og 520 kr for de over 26 år. Du får fakturaen som vedlegg på epost og i Min idrett, og du får info på sms. NYTT I ÅR er at du tisdag 9/2 og torsdag 11/2 kl. 16-20 kan komme innom klubbhuset å betale med kort/Vipps og få svar/hjelp med dine spørsmål om nye og gamle fakturaer. Alle medlemmer i klubben må betale medlemskontingent i januar hvert år, den gjelder for hele kalenderåret. Du er medlem av klubben fra den dagen du har betalt. Medlemskontingenten går til å drive klubben. Sliter du med å betalt, ta kontakt med oss så finner vi ut av det sammen, alle skal få være med.

Det er svært viktig for Sagene IF å holde prisene lave, slik at alle får være med. Prisene for 2021 er derfor de samme som for 2020 og ble vedtatt av årsmøtet i 2019:

 • For alle medlemmer som er 25 år og yngre: 415 kr.
 • For alle medlemmer som er 26 år og eldre: 520 kr.
 • Støttemedlemskap: 415 kr.

Du får fakturaene som vedlegg på epost, og den ligger i din profil på Min idrett. Du får også en sms om at du har mottatt en faktura fra oss. Du kan velge om du vil betale fakturaen du har fått på epost på vanlig måte i din nettbank, eller om du vil logge deg inn i Min idrett å betale med kort. Fakturaen har 15 dages betalingsfrist, vi legger aldri på purregebyrer og sender ikke fakturaer til inkasso.

 

En del av dere vil få en faktura på kr. 0,-. Dette betyr at dere er medlemmer, men har unntak fra medlemsavgiften. Det gjelder æresmedlemmer, medlemmer i allidrett/turn (får faktura senere i år), ansatte som ikke selv er aktive i en idrett, frivillige som ikke er aktive i en idrett og som ikke er valg på årsmøtet. 

 

PS! Våre medlemmer som driver med sykkel får faktura for både medlemsavgift og treningsavgift (400 kr) ila samme periode. Dette for at de skal få løst lisenser og kommet i gang med sin sesong så raskt det lar seg gjøre. 

 

Sliter du med å betale fakturaene? Da finner vi ut av det sammen med deg. Du kan be om betalingsutsettelse, dele opp regningen i flere deler, eller søke om fritak. Les mer om dette her. Alle som vil skal få være med i Sagene IF, dette er veldig viktig for oss, og vi finner alltid en løsning.

 

NYTT I ÅR! Kom innom klubbhuset på en av våre betalingsdager!

 1. Tirsdag 9. februar kl. 16- 20
 2. Torsdag 11. februar kl. 16- 20 

Da sitter vi i 2. etasje på klubbhuset og hjelper deg med:

 • Å få oversikt over dine fakturaer, både nye og gamle.
 • Å betale med Vipps eller kort med en gang, så du slipper å styre md fakturaer og purringer.
 • Å svare på alle dine spørsmål og finne løsninger sammen med deg om du sliter med å betale.

Medlemskontingenten går til Sagene IF hovedlaget og går til å drive klubben. Det dekker blant annet kostnader ved styre og representasjon, drift av administrasjon og kontor, regnskap og revisjon, markedsføring, forsikringer, personalkostnader. Samt all aktivitet utenfor idrettene som Etter skoletid, AKS- prosjektet, ungdom i jobb og alle ferieaktiviteter. Treningsavgiften, som sendes ut i forkant av sesongen til din idrett, går til å dekke kostnader i din egen idrett.

 

Det er veldig viktig at du betaler medlemsavgiften og at du betaler til fristen. Vi bruker svært mye tid og krefter på å få inn medlemsavgiften fra våre medlemmer. Det går hardt ut over driften av klubben og vår økonomi. Senest høsten 2019 og våren 2020 opplevde klubben en alvorlig likviditetskrise på grunn av store summer utstående i medlemsavgifter.

 

Sagene IF er en frivillig organisasjon, det betyr at klubben drives av medlemmene på dugnad. Det får vi til ved at alle medlemmene putter litt innsats (dugnad) og litt penger (medlemskontingent- og treningsavgift) inn i klubben. Det alle medlemmene tilsammen bidrar med blir Sagene IF. Du er derfor ikke kunde i Sagene IF, du er medlem. Du bidrar med det du kan bidra med, også får du igjen det fellesskapet sammen klarer å få til.

 

Er du ikke lenger medlem av Sagene IF, men får faktura likevel? Det betyr at du ikke er ordentlig utmeldt av klubben. Du melder deg ut enten i Min idrett eller ved å sende en epost til post@sageneif.com. Det holder ikke å si fra til lagleder/trener.

 

Du kan lese mer om medlemskap i Sagene IF her. Her finner du mer info om:

 • Hva du kan nyte og hva du må yte
 • Innmelding/ utmelding
 • Priser og betaling
 • Hva du kan gjøre hvis økonomien er vanskelig
 • Støttemedlemskap

Vi anbefaler nye medlemmer og familier i klubben å lese brosjyren her: https://sageneif.no/for-medlemmer/info-til-nye-medlemmer

 

Har du spørsmål eller mener det er noe feil med fakturaen du har fått? Ta kontakt med oss så vi får ryddet opp i det med en gang.

 

MVH Sagene IF V/ Daglig leder Vibeke, post@sageneif.com  22230100- tast 3.

0
Feed