Innkalling til Sagene IF årsmøte 2022! - Utsatt til 29. mars!!

SAGENE IFS ÅRSMØTE ER UTSATT TIL TIRSDAG 29. MARS!

Sagene IFs årsmøte skulle gått av stabelen 24, mars men er utsatt til, 29. mars fordi grunnlaget ikke er ferdig pga syksom.

Vi oppfordrer medlemmer som vil være med å bestemme til å møte opp på årsmøtet. Årsmøtet er Sagene IFs høyeste myndighet, og bestemmer rammene for vår aktivitet. Pandemien tilater nå at vi møtes fysisk, så møtet blir på klubbhuset. Under finner du innkalling og sakspapirer. 

 

Innkallingen til årsmøtet er nå publisert her. 

 

Alle medlemmer har møterett på årsmøtet. Medlemmer som fyller minimum 15 år ila kalenderåret, har vært medlem av klubben i minst en måned og har oppfylt sine medlemsforpliktelser, har stemmerett på årsmøtet

 

Vi var forberedt på både fysisk og digitalt møte, men på sitt møte 15. mars besluttet styret å kjøre årsmøtet fysisk på klubbhuset. Det er da bare å møte opp på klubbhuset kl. 18, det er ingen krav om påmelding i forkant.

 

Forslag som ønskes behandlet på årsmøte må sendes til daglig leder (post@sageneif.com) senest 10. mars (2 uker før møtet).

 

Du finner saksliste og saksdokumenter på våre nettsider, de er publisert her. 

 

Etter det formelle møteprogrammet vil styret dele ut prisen "Årets stjerne i striper 2021". Kom gjerne med forslag på kandidater! Vi legge opp til sosial samvær på klubbhuset etter møtet.

 

Velkommen!

 

MVH Styret

0
Feed