INFORMASJON OM CORONA- SITUASJONEN I SAGENE IF!

På denne siden holder dere løpende oppdatert på Korona-situasjonen i klubben, og svarer på spørsmål vi får fra medlemmene.

Siste: Ny smittevernveileder for idrett, Åpning av Bjølsenhallen, Klubbhuset fremdeles stengt.  

Du kan lese mer under.

Oppdatering publisert 13. mai

Oslo kommune har i dag informert oss om at klubbhuset fremdeles skal holdes stengt i så stor grad som mulig. Vi har fått en instruks for bruk som vi ber alle våre medlemmer forholde seg til. Den er hengt opp i klubbhuset og du kan lese den under.

Instruks for bruk av klubbhuset: 

 • All bruk av klubbhus skal til enhver tid følge gjeldene smittevernretningslinjer gitt av myndighetene.
 • Møtevirksomhet tillates når det ikke er mulig å gjennomføre møtet over telefon, internett eller andre kommunikasjonskanaler.
 • Kontorarbeid tillates når det ikke er mulig å utføre dette på hjemmekontor. Bymiljøetaten oppfordrer til bruk av hjemmekontor.
 • Det tillates å hente utstyr eller annet nødvendig materiell til bruk under trening.
 • Garderober holdes stengt inntil videre.
 • Klubbhuset skal ikke benyttes som en møteplass eller tilholdssted før, under og etter trening. Klubbhuset låses når det ikke er i bruk.
 • Alle kontaktflater må vaskes etter og mellom all bruk. Dette kommer i tillegg til ordinært renhold.
 • Alle lag og personer som benytter seg av klubbhus må informeres om retningslinjene for bruk av klubbhus.
 • Ved bruk av klubbhus skal det alltid være en person over 18 år, som har det overordnede ansvaret.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oppdatering publisert 12. mai

Oslo kommune gir klarsignal for åpning av Bjølsenhallen, men innenfor svært strenge smittevernregler: 

Sagene IF som driftere av hallen må også forholde seg til:

Sagene IF planlegger for en snarlig åpning innenfor disse reglene, men trenger noe tid til å sette oss inn i det hele, finne løsninger på praktiske ting, få på plass vakter og informere brukerne. Det er Sagene IF innebandy som organiserer vaktene i hallen, de har møte onsdag for å få dette på plass.

 

Så kaller vi inn alle brukerne av hallen til digitalt møte torsdag 13. juni kl. 20, med følgende agenda:  

 1. Info om regler som alle må følge og hvordan vi løser ting i praksis.  
 2. Hvilke åpningstider og treningstider som gjelder. 

Trykk her for å bli med på møtet. 

 

Foreløpig tidsplan for åpning: 

 • Onsdag 13/5 kl. 18: Møte i arbeidsutvalget i Sagene IF innebandy (ansvar vakter)
 • Torsdag 14/5: kl. 20: Digitalt møte med samtlige brukere av hallen (info regler)
 • Mandag 18/5: Åpning!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oppdatering publisert 11. mai 

Folkhelseinstituttet og Norges Idrettsforbund har publisert ny smittevernveileder for idretten. Les den her. 

All aktivitet i Sagene IF, inkludert alle avdelinge/idretter, skal foregå innenfor reglene i veilederen. Den enkelte idrett bes også forholde seg til sitt særforbunds smittevernregler.

Arbeidsutvalget opfordrer alle idretter/ avdelinger til å komme i gang med den aktiviteten som lar seg gjøre å komme i gang med før sommeren. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oppdatering publisert 4. april

Styret hadde digitalt møte 2. april, du kan lese protokollen her. 

Følgende som har med Korona å gjøre ble vedtatt: 

 • Årsmøtet gjennomføres digitalt 23. april kl. 18, innkallingen legges ut på nytt på sageneif.no. 
 • Økonomi: 
  • Treningsavgiften (for fotball, rugby, tennis, landhockey, quiditch) sendes ut i starten av april, satsene er like som i 2019, det legges ved et brev fra styret som forklarer hvorfor vi velger å sende ut fakturaen selv om aktiviteten er stanset.
  • Vi skal ta høyde for at Oslo Sommertid og Norway cup ikke blir noe av, daglig leder skal undersøke mulig alternative dugnader. 
  • Ledergruppa skal gå gjennom budsjettene en gang til, det skal kuttes der det er mulig på kostnadssiden og på inntektssiden skal anslagene for hvor mye treningsavgift vi får inn reduseres. 
 • Aktivitet: 
  • FHI har åpnet opp for å starte organisert idrettsaktivitet innenfor deres smittevernregler, NIF og alle særforbund skal utarbeide retningslinjer for aktiviteten. Ledergruppa skal møtes 7. april for å avgjøre hva slags aktivitet vi går i gang med og hvordan dette skal gjennomføres. 
  • Vi skal forsøke å få på plass et trimtilbud på nett, det skal gjøres på dugnad og være gratis for alle. 
  • Vi skal sende ut oppskrift på hvordan medlemmene kan ta Ren utøver på nett og oppfordre til at alle elde enn 14 år gjennomfører dette. 

Vi holder dere oppdatert på situasjonen på denne siden.
Nederst på siden her finner du svar på de spørsmålene vi får inn underveis. 

Har du spørsmål ta kontakt med daglig leder (post@sageneif.com, 22230100- tast 3) eller styreleder (styreleder@sageneif.com, 90121210)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oppdatering publisert 21. mars

Styrets arbeidsutvalg hadde møte 16. mars ang situasjonen for klubben.

Her ble følgende vedtatt: 

 1. Styremøtet 17. mars er utsatt til 2. april - Hensikten med møter er å gjøre ferdig forberedelsene til årsmøtet. 
 2. Årsmøtet 26. mars er utsatt inntil videre - Skal avholdes innen 14 dager etter at aktiviteten er i gang/god løsning for videomøte tilgjengelig, og senest 15. juni.  
 3. Alle ansatte (faste, midlertidige, timesbaserte) som har stillinger knyttet kun til den aktiviteten som nå er stanser permitteres helt inntil videre. 
 4. En rekke øvrige tiltak for å få oversikt over situasjonen, kutte kostnader og få inn inntekter. 

Du kan lese protokollen fra møtet her.

 

Styrets arbeidsutvalg om beslutningen om å permittere ansatte: 

 

"Styrets arbeidsutvalg besluttet med tungt hjerte på sitt møte 16. mars å permittere alle ansatte som har sin stilling kun knyttet til den aktiviteten som nå er stanset pga Koronaviruset. Dette gjelder 6 ansatte som til sammen har 3,2 årsverk og 59 ansatte på midlertidige/timesbaserte kontrakter. Alle som permitteres har fått varsel og permitteringene trer i kraft 19. mars. Daglig leder (hjemmekontor) og driftleder er på jobb som vanlig og ivaretar det som er igjen av daglig drift i klubben.

 

Det er to årsaker til at styrets arbeidsutvalg kom fram til at permittering var det mest ansvarlige å gjøre i den situasjonen klubben befinner seg i: 

 1. Klubben har ikke arbeidsoppgaver til de som nå permitteres, så lenge all aktivitet er stanset og alle anlegg er stengt.
 2. Klubben taper betydelige inntekter på at aktiviteten er stanset, vi vet ikke hvor lenge situasjonen vil vare og har ingen stor økonomisk buffer.

Å permittere folk fra jobbene deres er et drastisk tiltak og ikke noe vi tar lett på. Det er en tung beskjed å få for de ansatte og en tung beskjed å gi for et styre. Arbeidsutvalget i Sagene IF, som har bestemt dette, har imidlertid hatt en litt lettere jobb en mange andre. Fordi vi vet hva som er grunnen til at vi må permittere folk. Det er Corona-viruset og de tiltakene myndighetene har satt inn for å bekjempe spredning av smitte. Det er altså verken de som er permittert eller noen i klubben som er årsak til dette.

I den usikre tiden som nå følger skal alle vite at vi før eller senere skal tilbake til normalen og at ingen hos oss mister jobben. Vi skal alle snart jobbe sammen igjen for å skape aktivitet, samhold, trivsel og idrettsglede. Det betyr at alle kan være trygge på at så fort dette er over er det tilbake til den gode normale hverdagen. 
Det skal mer til for å knekke en 99- åring!

 

Vi skulle ønske at vi kunne komme med en dato for når vi skal gjenoppta vår normale virksomhet, men per dato er det ingen som vet hvor lenge denne unntakstilstanden vil vare. Vi kan bare håpe at den blir så kort som mulig! 

 

I mellomtiden må vi gjøre så godt vi kan for å hindre smitte og ta vare på hverandre!"

Stjerner i striper!


Med vennlig hilsen
Styrets arbeidsutvalg

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oppdatering publisert 15. mars

 

Flere ting skjedde fredag 13. mars: 

 • Norges Idrettsforbund (NIF) ba om at all idrett, treninger og konkurranse ble stanset.
 • Særforbund og særkretser vi er medlem av valgte ila dagen å følge NIF sin anbefaling og stanset all sin aktivitet.
 • Oslo kommune stengte alle sine idrettsanlegg, og kunstisanlegget på skøytebanen ble skrudd av.

Hva betyr dette for våre medlemmer?

 • Bjølsenhallen og klubbhuset er stengt for all aktivitet. Møteaktivitet skal så langt det er mulig gjennomføres digitalt. Frivillige og ansatte med tilgang bes bruke sunn fornuft og vanlige forhåndsregler.
 • Skøytebanen er pt. en stengt naturisbane. Det betyr i praksis at skøytesesongen er avsluttet for i år. Vi ber folk om å respektere dette!
 • Alle øvrige uteanlegg på Voldsløkka er også stengt for all aktivitet. Det betyr at det ikke tillatt for grupper å spille/trene sammen på anleggene. Det går fint å drive egentrening og trim på anleggene. Vi opplever at reglene stadig brytes, hjelp oss å håndheve dem.
 • Alle ansatte vil være på jobb som vanlig, men vil så langt det er mulig ha hjemmekontor. Driftsleder vil være tilstede på anleggene daglig for å overholde vårt tilsynsansvar. Du når oss alle på epost og telefon som vanlig.

Styrets arbeidsutvalg skal ha møte mandag 16. mars for å diskutere hva denne situasjonen betyr for klubben.
Saker på agendaen:

 • Hva gjør vi med årsmøtet 26/3?
 • Hva gjør vi med utsendelse av treningsavgift for 2020 (planlagt fakturert 1/4)?
 • Hvordan skal vi løse at vi har en rekke ansatte som har arbeidsoppgaver kun knyttet til aktivitet som kan forbli stanset i kort eller lang tid?
 • Hvilke økonomiske konsekvenser kan situasjonen få for klubben på kort og lang sikt? Og hva kan vi eventuelt gjøre med dette?
 • Avdelinger, ansatte og medlemmer som har spørsmål eller saker de ønsker skal tas opp på møtet, bes sende dette inn til daglig leder.

Under legger vi ut så klare svar vi har på spørsmål vi får underveis.
Lurer du på noe? Ta kontakt med daglig leder, post@sageneif.com, 22230100- tast 3. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Publisert 11.mars.

 

Sagene IF stanser all aktivitet i klubben på grunn av smittefare fra Koronaviruset. 

Avgjørelsen er tatt etter anbefaling fra Oslo Idrettskrets.

Les begrunnelsen til Oslo Idrettskrets her. 

 

Aktiviteten stanses fom torsdag 12. mars og inntil annen beskjed gis.

Dette betyr:

 • Alle treninger og kamper avlyses i alle idretter.
 • Bjølsenhallen og klubbhuset stenges, det vil ikke være behov for frivillige vakter.
 • Etter skoletid stanses.
 • Møteaktivitet i Bjølsenhallen og klubbhuset kan fortsette som normalt.
 • Skøytebanen er åpen for publikum som vanlig kommende helg.

Vi holder dere orientert om situasjonen og om beslutningen endres. 

 

Har du spørsmål, ta kontakt med daglig leder Vibeke Thiblin (post@sageneif.com, 22230100- tast 3).

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Svar på spørsmål vi får underveis

Hvilke aktivitet vil komme i gang før sommeren?

- Vi vil forsøke å komme i gang med så mye aktivitet som mulig før sommeren, vi er spesielt opptatt av å få i gang aktiviteten i avdelingene/idrettene slik at vi ikke mister for mange medlemmer. Vi vil også forsøke å opprttholde så mye aktivitet som mulig gjennom hele sommeren, da det i år vil være mange som er hjemme/ i Oslo. Det ser ut som om vi må vente til august med å sette i gang Etter skoletid og AKS- prosjektet, men også her vil vi gå i gang hvis mulighetene byr seg (klubbhuset åpner, økonomien tillater det). 

 

Kan jeg bidra med noe for å støtte klubben?

- Det aller viktigste for oss er at du betaler din medlems- og treningsavgift. 

- Du kan legge gå/sykkelturene dine forbi klubbhuset og Bjølsenhallen og sjekke at alt er ok, vi har hatt to innbrudd i klubbhuset så langt. 

- Du kan bli medlem av vår supporterklubb "Den røde stjerne" eller handle påskegodteriet ditt i en av våre kiosker, se egne innlegg på sageneif.no og på Facebook. 

 

Får jeg lønn som vanlig 15. mars?

- Ja, alle får lønn som vanlig iht til sin kontrakt. 

 

Hva skjer med styremøtet 17. mars og årsmøtet 26. mars? 

- Styremøtet 17. mars utsettes til 2. april og vil avholdes digitalt. Innkalling kommer fra styreleder. 

- Årsmøtet gjennomføres digitalt 23. april kl. 18.   

 

Det er medlemsmøte i innebandy mandag 16. mars, hva skjer med dette?

- Dette utsettes, og settes opp igjen når vi vet hva som skjer med årsmøtet. 

 

Hva skjer med allmøtet om Oslo sommertid 23. mars og blir hele Oslo sommertid avlyst i 2019? 

- Oslo Sommertid er alyst.  

 

Hva skjer med Norway cup og vår dugnad der?

- Norway cup er avlyst.

 

Hva skjer med vaktlistene til de frivillige vaktene i anleggene? 

- Vaktordningen stanser helt til vi åpner igjen. De lagene/personene som egentlig skulle hatt vakt i Corona- perioden, vil bli satt opp igjen på nytt når vi åpner igjen. Vi vil sende ut info om dette i forkant. 

 

Jeg jobber som vaktvikar og har allerede mottatt betaling fra medlemmer for oppdrag fremover, hva gjør jeg? 

- Enten kan du betale tilbake de pengene du har mottatt til oppdragsgiver, eller så må du avtale med oppdragsgiver at du tar den vakta han/hun blir satt opp på når vaktordningen kommer i gang igjen. 

 

Må jeg som lagleder melde fra at vi ikke stiller på kamper som var oppsatt? 

- Nei, det trenger du ikke. Alle kamper er avlyst i alle idretter. 

 

Kan jeg dra innom klubbhuset/Bjølsenhallen å hente ting jeg har glemt eller som jeg nå trenger hjemme? 

- Ja, det går fint, bruk nøkkelsystemet til de frivillige vaktene.

 

Kan vi ha møte på klubbhuset/Bjølsenhallen? 

- Hvis det går an å ha møtet på Skype e.l, så gjør det. Hvis dere må møtes, sørg for god avstand og vanlige forhåndsregler.  

 

Kan jeg som trener samle små grupper til trening om gangen utendørs på banene på Voldsløkka? 

- FHI har åpnet (fom 3. april) opp for å starte utendørs organisert idrettsaktivitet innenfor deres smittevernregler, NIF og alle særforbund skal utarbeide retningslinjer for aktiviteten. Ledergruppa i Sagene IF skal møtes 7. april for å avgjøre hva slags aktivitet vi kan gå i gang med og hvordan dette skal gjennomføres. Før ledergruppa har tatt en beslutning og du har fått informasjon fra oss om dette, så er regelen at dere kan drive med uorganisert aktivitet i mindre grupper innenfor retningslinjene til FHI og NIF. Bjølsenhallen og klubbhuset er fremdeles stengt og kan ikke brukes. 

 

Får jeg lov å dra på joggetur rundt Voldsløkka? 

- Ja, det kan vi til og med anbefale, men hold anbefalt avstand til andre:-) 

0 0
Feed