INFORMASJON OM CORONA- SITUASJONEN I SAGENE IF!

Styrets arbeidsutvalg hadde møte vedrørende Corona- situasjonen 16. mars. Det var med tungt hjerte de besluttet å permittere alle ansatte med stillinger knyttet til den aktiviteten som er stanses. På møtet ble det også vedtatt å kalle inn til styremøte 26. mars, å utsette årsmøtet inntil videre, og å igangsette en rekke tiltak for å kutte kostnader og sikre inntekter. Under finner du protokollen fra møtet og du kan lese hva styrets arbeidsutvalg sier om permitteringene.


Oppdatering publisert 21. mars

Styrets arbeidsutvalg hadde møte 16. mars ang situasjonen for klubben.

Her ble følgende vedtatt: 

 1. Styremøtet 17. mars er utsatt til 26. mars - Hensikten med møter er å gjøre ferdig forberedelsene til årsmøtet. 
 2. Årsmøtet 26. mars er utsatt inntil videre - Skal avholdes innen 14 dager etter at aktiviteten er i gang/god løsning for videomøte tilgjengelig, og senest 15. juni.  
 3. Alle ansatte (faste, midlertidige, timesbaserte) som har stillinger knyttet kun til den aktiviteten som nå er stanser permitteres helt inntil videre. 
 4. En rekke øvrige tiltak for å få oversikt over situasjonen, kutte kostnader og få inn inntekter. 

Du kan lese protokollen fra møtet her.


Vi holder dere oppdatert på situasjonen på denne siden. 

Nederst på siden her finner du svar på de spørsmålene vi får inn underveis. 

Har du spørsmål ta kontakt med daglig leder (post@sageneif.com, 22230100- tast 3) eller styreleder (styreleder@sageneif.com, 90121210)


Styrets arbeidsutvalg om beslutningen om å permittere ansatte: 


"Styrets arbeidsutvalg besluttet med tungt hjerte på sitt møte 16. mars å permittere alle ansatte som har sin stilling kun knyttet til den aktiviteten som nå er stanset pga Koronaviruset. Dette gjelder 6 ansatte som til sammen har 3,2 årsverk og 59 ansatte på midlertidige/timesbaserte kontrakter. Alle som permitteres har fått varsel og permitteringene trer i kraft 19. mars.  Daglig leder (hjemmekontor) og driftleder er på jobb som vanlig og ivaretar det som er igjen av daglig drift i klubben.


Det er to årsaker til at styrets arbeidsutvalg kom fram til at permittering var det mest ansvarlige å gjøre i den situasjonen klubben befinner seg i: 

 1. Klubben har ikke arbeidsoppgaver til de som nå permitteres, så lenge all aktivitet er stanset og alle anlegg er stengt.
 2. Klubben taper betydelige inntekter på at aktiviteten er stanset, vi vet ikke hvor lenge situasjonen vil vare og har ingen stor økonomisk buffer.

Å permittere folk fra jobbene deres er et drastisk tiltak og ikke noe vi tar lett på. Det er en tung beskjed å få for de ansatte og en tung beskjed å gi for et styre. Arbeidsutvalget i Sagene IF, som har bestemt dette, har imidlertid hatt en litt lettere jobb en mange andre. Fordi vi vet hva som er grunnen til at vi må permittere folk. Det er Corona-viruset og de tiltakene myndighetene har satt inn for å bekjempe spredning av smitte. Det er altså verken de som er permittert eller noen i klubben som er årsak til dette.

I den usikre tiden som nå følger skal alle vite at vi før eller senere skal tilbake til normalen og at ingen hos oss mister jobben. Vi skal alle snart jobbe sammen igjen for å skape aktivitet, samhold, trivsel og idrettsglede. Det betyr at alle kan være trygge på at så fort dette er over er det tilbake til den gode normale hverdagen. 
Det skal mer til for å knekke en 99- åring!


Vi skulle ønske at vi kunne komme med en dato for når vi skal gjenoppta vår normale virksomhet, men per dato er det ingen som vet hvor lenge denne unntakstilstanden vil vare. Vi kan bare håpe at den blir så kort som mulig! 


I mellomtiden må vi gjøre så godt vi kan for å hindre smitte og ta vare på hverandre!"

Stjerner i striper!


Med vennlig hilsen
Styrets arbeidsutvalg

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oppdatering publisert 15. mars


Flere ting skjedde fredag 13. mars: 

 • Norges Idrettsforbund (NIF) ba om at all idrett, treninger og konkurranse ble stanset.
 • Særforbund og særkretser vi er medlem av valgte ila dagen å følge NIF sin anbefaling og stanset all sin aktivitet.
 • Oslo kommune stengte alle sine idrettsanlegg, og kunstisanlegget på skøytebanen ble skrudd av.
Hva betyr dette for våre medlemmer?


 • Bjølsenhallen og klubbhuset er stengt for all aktivitet. Møteaktivitet skal så langt det er mulig gjennomføres digitalt. Frivillige og ansatte med tilgang bes bruke sunn fornuft og vanlige forhåndsregler.
 • Skøytebanen er pt. en stengt naturisbane. Det betyr i praksis at skøytesesongen er avsluttet for i år. Vi ber folk om å respektere dette!
 • Alle øvrige uteanlegg på Voldsløkka er også stengt for all aktivitet. Det betyr at det ikke tillatt for grupper å spille/trene sammen på anleggene. Det går fint å drive egentrening og trim på anleggene. Vi opplever at reglene stadig brytes, hjelp oss å håndheve dem.
 • Alle ansatte vil være på jobb som vanlig, men vil så langt det er mulig ha hjemmekontor. Driftsleder vil være tilstede på anleggene daglig for å overholde vårt tilsynsansvar. Du når oss alle på epost og telefon som vanlig.
Styrets arbeidsutvalg skal ha møte mandag 16. mars for å diskutere hva denne situasjonen betyr for klubben.
Saker på agendaen:


 • Hva gjør vi med årsmøtet 26/3?
 • Hva gjør vi med utsendelse av treningsavgift for 2020 (planlagt fakturert 1/4)?
 • Hvordan skal vi løse at vi har en rekke ansatte som har arbeidsoppgaver kun knyttet til aktivitet som kan forbli stanset i kort eller lang tid?
 • Hvilke økonomiske konsekvenser kan situasjonen få for klubben på kort og lang sikt? Og hva kan vi eventuelt gjøre med dette?
 • Avdelinger, ansatte og medlemmer som har spørsmål eller saker de ønsker skal tas opp på møtet, bes sende dette inn til daglig leder.
Under legger vi ut så klare svar vi har på spørsmål vi får underveis.
Lurer du på noe? Ta kontakt med daglig leder, post@sageneif.com, 22230100- tast 3. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Publisert 11.mars.


Sagene IF stanser all aktivitet i klubben på grunn av smittefare fra Koronaviruset. 

Avgjørelsen er tatt etter anbefaling fra Oslo Idrettskrets.

Les begrunnelsen til Oslo Idrettskrets her. 


Aktiviteten stanses fom torsdag 12. mars og inntil annen beskjed gis.

Dette betyr:

 • Alle treninger og kamper avlyses i alle idretter.
 • Bjølsenhallen og klubbhuset stenges, det vil ikke være behov for frivillige vakter.
 • Etter skoletid stanses.
 • Møteaktivitet i Bjølsenhallen og klubbhuset kan fortsette som normalt.
 • Skøytebanen er åpen for publikum som vanlig kommende helg.

Vi holder dere orientert om situasjonen og om beslutningen endres. 


Har du spørsmål, ta kontakt med daglig leder Vibeke Thiblin (post@sageneif.com, 22230100- tast 3).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Svar på spørsmål vi får underveis


Får jeg lønn som vanlig 15. mars?

- Ja, alle får lønn som vanlig iht til sin kontrakt. 


Hva skjer med styremøtet 17. mars og årsmøtet 26. mars? 

- Styremøtet 17. mars utsettes til 26. mars og vil avholdes digitalt. Innkalling kommer fra styreleder. 

- Årsmøtet 16. mars utsettes inntil videre. NIF har utsatt fristen for å gjennomføre årsmøtet fra 1. april til. 15. juni. 


Det er medlemsmøte i innebandy mandag 16. mars, hva skjer med dette?

- Dette utsettes, og settes opp igjen når vi vet hva som skjer med årsmøtet. 


Hva skjer med allmøtet om Oslo sommertid 23. mars og blir hele Oslo sommertid avlyst i 2019? 

- Dette utsettes inntil videre. Oslo sommertid sier i en uttalelse i media at de avventer situasjonen og ikke vil ta noe avgjørelse om avlysning enda. 


Hva skjer med Norway cup og vår dugnad der?

- Norway sier de planlegger for at turneringen går som planlagt. Sagene IF har signert kontrakt md NC på at vi skal være vaktmannskap på Bjølsen skole også i år. 


Hva skjer med vaktlistene til de frivillige vaktene i anleggene? 

- Vaktordningen stanser helt til vi åpner igjen. De lagene/personene som egentlig skulle hatt vakt i Corona- perioden, vil bli satt opp igjen på nytt når vi åpner igjen. Vi vil sende ut info om dette i forkant. 


Jeg jobber som vaktvikar og har allerede mottatt betaling fra medlemmer for oppdrag fremover, hva gjør jeg? 

- Enten kan du betale tilbake de pengene du har mottatt til oppdragsgiver, eller så må du avtale med oppdragsgiver at du tar den vakta han/hun blir satt opp på når vaktordningen kommer i gang igjen. 


Må jeg som lagleder melde fra at vi ikke stiller på kamper som var oppsatt? 

- Nei, det trenger du ikke. Alle kamper er avlyst i alle idretter. 


Kan jeg dra innom klubbhuset/Bjølsenhallen å hente ting jeg har glemt eller som jeg nå trenger hjemme? 

- Ja, det går fint, bruk nøkkelsystemet til de frivillige vaktene.


Kan vi ha møte på klubbhuset/Bjølsenhallen? 

- Hvis det går an å ha møtet på Skype e.l, så gjør det. Hvis dere må møtes, sørg for god avstand og vanlige forhåndsregler.  


Kan jeg som trener samle små grupper (3 stk) til trening om gangen utendørs på banene på Voldsløkka? 

- Nei, all organisert trening i regi av Sagene IF er stanset. Det du kan gjøre er å oppfordre dine spillere til å drive egentrening og sende ut forslag til øvelser o.l. til alle spillerne/utøverne i din gruppe. 


Får jeg lov å dra på joggetur rundt Voldsløkka? 

- Ja, det kan vi til og med anbefale, men hold anbefalt avstand til andre:-) 

0 0
Feed