Faktura for treningsavgift 2022!

Sagene IFs årsmøte 29. mars vedtok treningsavgifter for 2022 for de ulike idrettene. Treningsavgiften går til den idretten du driver med og dekker ting som utstyr, drakter, kamper, dommere, trenere osv. Vi sender ut faktura til de fleste av våre idretter nå i starten av april. Har du ikke penger til å betale? Da tar du kontakt med oss, også finner vi en løsning sammen! Under finner du mer info.

 

Alle medlemmer av Sagene IF får fakturaer for medlemsavgift og treningsavgift av oss hver år:

 1. Faktura for medlemsavgift – Er for medlemskap i Sagene IF for kalenderåret, sendes ut ila januar/februar hvert år.
 2. Faktura for treningsavgift – Er for deltakelse hele sesongen i din idrett, sendes ut før oppstart av sesongen, i noen idretter deles denne i to.

Faktura for medlemsavgiften 2022 ble sendt ut til alle medlemmer i starten av 2022. Den var på 415 kr for medlemmer under 26 år, og 525 kr for medlemmer over 26 år. Den gjelder for hele kalenderåret 2022. Det var årsmøtet i 2021 som har bestemt størrelsen på medlemsavgiften. Medlemmer som melder seg inn ila året, får faktura for medlemsavgiften ved innmelding. Betaler du ikke medlemsavgiften er du ikke medlem av Sagene IF, og vil ikke kunne delta på vår aktivitet. 

Treningsavgiften går til den idretten du driver med og dekker ting som utstyr, drakter, kamper, dommere, trenere osv. Det var årsmøtet i Sagene IF i 2022 som bestemte størrelsen på treningsavgiftene. De ulike idrettene har forskjellige priser, du finner prisliste her

 

De som vil få sin faktura for treningsavgift nå i starten av april er:

 • Alle sommeridrettene - Fotball, landhockey, rugby, tennis, quidditch. 
 • De fleste hallidrettene - Håndball, dans, judo, bryting, E-sport. 

Fakturaer for treningsavgift som sendes ut på andre tider av året: 

 • Sykkel og triatlon - Sendes ut i januar/februar
 • Allidrett/turn - For vår februar/mars, for høst september/oktober. 
 • Innebandy - Starten av juni.
 • Fotball treningsavgift del 2 (A, B og C- laget) - August. 
 • Futsal - Oktober 
 • Bandy - Starten av november. 
 • Vintertreningsavgift fotball - November 

Du får alle fakturaer fra oss som vedlegg på epost, og den vil ligge i din profil på Min idrett. Har du åpner opp for å ta imot fakturaer i Vipps, så finner du den også der. Du får også en SMS fra oss om at du har fått fakturaen. Du kan velge om du vil betale fakturaen du får som vedlegg på epost på vanlig måte i din nettbank, om du vil logge deg inn i Min idrett å betale med kort, eller om du logge deg inn i VIpps og betale den der. Ta kontakt med oss om du mener noe er feil.

 

Sliter du med å betale fakturaene for medlemsavgift og treningsavgift? Da finner vi ut av det sammen med deg. Du kan be om betalingsutsettelse, dele opp regningen i flere deler, søke om få redusert medlemsavgiften til 50 kr og få fritak for treningsavgiften. Les mer om dette her. Alle som vil skal få være med i Sagene IF, dette er veldig viktig for oss, og vi finner alltid en løsning

 

Sagene IF er en frivillig organisasjon, dvs at klubben drives av medlemmene på dugnad. Det får vi til ved at alle medlemmene putter litt innsats (dugnad) og litt penger (medlems- og treningsavgift) inn i klubben. Det alle medlemmene tilsammen bidrar med blir Sagene IF. Du er derfor ikke kunde i Sagene IF, du er medlem. Du bidrar med det du kan bidra med, også får du igjen det fellesskapet sammen klarer å få til.

 

Du kan lese mer om medlemskap i Sagene IF her.

Her finner du mer info om:

 • Hva du kan nyte og hva du må yte
 • Innmelding/ utmelding
 • Priser og betaling
 • Hva du kan gjøre hvis økonomien er vanskelig
 • Støttemedlemskap
0
Feed