Faktura for treningsavgift 2020!

Faktura for treningsavgiften for kommende sesong i fotball, tennis, rugby, landhockey, bryting og Quidditch blir sendt ut til alle en av de nærmeste dagene. Det er en litt spesiell situasjon i år pga Corona, styret har derfor skrevet et brev til medlemmene om hvorfor vi velger å sende ut fakturaen for treningsavgift selv om aktiviteten for tiden er stanset. Under kan du lese brevet fra styret, samt mer info om medlems- og treningsavgift.

Alle medlemmer av Sagene IF får to fakturaer av oss hver år:

  1. Faktura for medlemsavgift – Er for kalenderåret, sendes ut ila januar hvert år.
  2. Faktura for treningsavgift – Er for hele sesongen i din idrett, sendes ut før oppstart av sesongen, i noen idretter deles denne i to.
Faktura for medlemsavgiften 2020 ble sendt ut til alle medlemmer i uke 2. Den var på 415 kr for medlemmer under 16 år, og 525 kr for medlemmer over 26 år. Den gjelder for hele kalenderåret 2020. Det var årsmøtet i 2019 som har bestemt størrelsen på medlemsavgiften.

Faktura for treningsavgiften for de fleste idrettene blir sendt ut i løpet av de nærmeste dagene. Det gjelder fotball, rugby, landhockey, tennis, bryting og quidditch. Treningsavgiftene i øvrige idretter blir sendt ut i forkant av den enkelte idretts sesong. Treningsavgiften går til den idretten du driver med og dekker ting som utstyr, drakter, kamper, dommere, trenere osv. Det var årsmøtet i Sagene IF i 2019 som bestemte størrelsen på treningsavgiftene. De ulike idrettene har forskjellige priser, du finner prisliste her.


Du får alle fakturaer fra oss som vedlegg på epost, og den vil ligge i din profil på Min idrett. Du får også en SMS fra oss om at du har fått fakturaen. Du kan velge om du vil betale fakturaen du får som vedlegg på epost på vanlig måte i din nettbank, eller om du vil logge deg inn i Min idrett å betale med kort. Nytt i år er at du må ha betalt din medlemsavgift, før du får betalt din treningsavgift. Ta kontakt med oss om du mener noe er feil.


Siden 12. mars har det ikke vært noe aktivitet i Sagene IF på grunn av Corona. Styret har derfor skrevet et brev til medlemmene om hvorfor vi likevel velger å sende ut fakturaen for treningsavgift nå. Les brevet her.


Sliter du med å betale fakturaene? Da finner vi ut av det sammen med deg. Du kan be om betalingsutsettelse, dele opp regningen i flere deler, eller søke om fritak for treningsavgiften. Les mer om dette her. Alle som vil skal få være med i Sagene IF, dette er veldig viktig for oss, og vi finner alltid en løsning


Sagene IF er en frivillig organisasjon, dvs at klubben drives av medlemmene på dugnad. Det får vi til ved at alle medlemmene putter litt innsats (dugnad) og litt penger (medlems- og treningsavgift) inn i klubben. Det alle medlemmene tilsammen bidrar med blir Sagene IF. Du er derfor ikke kunde i Sagene IF, du er medlem. Du bidrar med det du kan bidra med, også får du igjen det fellesskapet sammen klarer å få til.


Du kan lese mer om medlemskap i Sagene IF her.

Her finner du mer info om:
  • Hva du kan nyte og hva du må yte
  • Innmelding/ utmelding
  • Priser og betaling
  • Hva du kan gjøre hvis økonomien er vanskelig
  • Støttemedlemskap
0
Feed