Årsmøtet 2020!

Sagene IFs årsmøte 2020 går av stabelen 23. april kl. 18! 

På grunn av Koronasituasjonen blir det i år et digitalt møte på Google Hangout Meets. 

Det blir også salg av digital kaffe og vaffel og utdelingen av prisen "Årets stjerne i stripe 2019"

Under finner du all den informasjonen du trenger for å delta på møtet! 


Alle medlemmer har møterett på årsmøtet. 

Medlemmer som minimum fyller 15 år ila kalenderåret, har vært medlem av klubben i minst en måned og har oppfylt sine medlemsforpliktelser, har stemmerett på årsmøtet.


Som følge av koronapandemien har styret besluttet at årsmøtet skal avholdes digitalt ved bruk av Google Hangouts Meet. 

Dette er det nå anledning til, jf. uttalelse gitt av NIFs lovutvalg 12. mars 2020. 

På dato og tid for årsmøtet så trykker du på denne lenken for å bli med i møtet: https://meet.google.com/nty-wwkm-onp?hs=122

Vi ber alle som skal delta på møtet om å melde seg på innen 23. april kl. 12. 

Dette for at vi skal holde orden på antall stemmeberettigede på møtet. 

Du melder deg på her: https://isonen.com/event/ck93aduka0eck0a68nbj9q1ft

Du finner innkalling og sakspapirer til årsmøtet her.
Det er laget en forretningsorden tilpasset digitale møter, vi anbefaler alle å lese denne i forkant av møtet. 

 

Vi selger digital kaffe og vaffel rasende billig! 

Og vi deler ut den prestisjetunge prisen "Årets stjerne i stripe 2019" til en person som har utmerket seg spesielt ila 2019. 

 

Vi oppfordrer medlemmer som vil være med å bestemme til å møte opp. 

Årsmøtet er Sagene IFs høyeste myndighet, og bestemmer rammene for vår aktivitet.

Du kan lese mer om Sagene IFs årsmøter her.

 

VELKOMMEN!

0 0
Feed