Medlemskap i Sagene IF

Medlemsadministrasjon

Sagene IF bruker Norges Idrettsforbunds løsning for medlemsadministrasjon.
Laste ned apen Min idrett på din mobil for å gjøre administreringen av ditt medlemskap enklest mulig.
Les mer om dette her.

Hvordan melder jeg meg inn i Sagene IF?

Slik melder du deg inn i klubben:
 1. Registrer deg (deretter ditt barn) som bruker i min idrett her.(Se video)
 2. Logg deg inn i boksen "Min Idrett" til høyre/under i dette vinduet.
 3. Søk opp Sagene IF og send søknad om medlemsskap. (Se video)
 4. Søk kun for utøver, klubben får automatisk info om foresatte.
 5. Husk å kryss av for den idrett du melder deg på (Alllidrett heter "idrettsskole").
 6. Du får en bekreftelse av medlemskapet på epost etter et par dager.

Trenger du hjelp? Kontakt idrettens support på tlf 03615, epost: support@idrettsforbundet.no

Min idrettGlemt brukernavn/passord?

Hva betyr det å være medlem?

Alle som har betalt medlemsavgift til Sagene IF er medlem, medlemskapet regnes fra den dagen medlemsavgiften er betalt.

Dette kan jeg nyte - Treninger og kamper i din idrett, deltakelse på minimum 2 cuper pr år, fine stripete drakter, forsikring, stemmerett på årsmøtet, og et godt sosialt miljø.

Dette må jeg yte - Stille opp på kamper og treninger, følge klubbens og lagets regler, jobbe på 4 dugnader pr. år, og betale medlems- og treningsavgift.

Hva koster det å være medlem?

Alle medlemmer i Sagene IF betaler medlemsavgift og treningsavgift:

 • Medlemsavgiften går til Sagene IF og er på 400 kr pr kalenderår.
 • Treningsavgiften går til idretten du driver og koster fra 600 kr (barn) og 3000 kr (Senior elite) pr sesong.
 • Deltakerne på Sagene IF allidrett betaler kun kr. 750,- pr halvår.
 • Informasjon om treningsavgiften i de enkelte idrettene finner du på idrettenes egne sider.
 • Medlemmer som ikke betaler får ikke spille kamper.
 • Medlemmer som ikke er aktive i sin idrett pga skade, reise eller annet skal ikke betale treningsavgift, men de må betale medlemsavgiften om de ikke melder seg ut av klubben.

Les mer om medlems- og treningsavgift her.

Har du ikke penger til å være med? Trykk her


Hvordan betaler jeg?

Når får jeg faktura?
 • Faktura for medlemsavgiften sendes ut innen 1. april hvert år.
 • Faktura for semesteravgift i allidrett sendes ut innen 1. april for våren og innen 1. oktober for høsten.
 • Faktura for treningsavgiften i fotball, landhockey, bryting og sykkel sendes ut innen 1. april hver år.
 • Faktura for treningsavgiften i innebandy for senior sendes ut innen 1. juni hver år, og innen 1. oktober for barn og ungdom hvert år.
 • Alle betalingskrav fra Sagene IF har 3 ukers betalingsfrist.
Hvordan betaler jeg?
 • Når Sagene IF har sendt deg en faktura, vil du få en SMS om at du har mottatt en faktura fra oss.
 • Du vil få fakturaen som vedlegg på epost og den vil ligge i Min idrett.
 • Du kan da velge om du vil logge deg inn i Min idrett å betale ( Visa, mastercard, buyasskort, tippekort)
 • Eller om du vil laste ned og betale fakturaen som ligger som vedlegg på eposten på vanlig måte i din nettbank.

Trenger du hjelp? Kontakt idrettens support tlf: 03615 epost: support@idrettsforbundet.no

Hvordan melder jeg meg ut?

Du avslutter medlemskapet ditt ved å melde deg ut av klubben. Utmelding skal skje skriftlig, dvs via Min idrett. Utmeldingen gjelder fra vi har mottatt den.

Du melder deg ut slik (Se video her):
 • Logg deg inn i min idrett.
 • Trykk på meld ut knappen.
 • Du får en bekreftelse på epost fra oss om at utmeldingen er registrert.

Trenger du hjelp? Kontakt idrettens support tlf: 03615 epost: support@idrettsforbundet.no

Vil du bli støttemedlem?

Ønsker du å støtte Sagene IF? Da kan du bli støtemedlem. Det koster 200 kr pr. kalenderår.

Slik gjør du:

 1. Følg oppskriften for innmelding over.
 2. Meld deg utelukkende inn i Sagene IF, ikke i noen avdeling/ idrett.
 3. Sagene IF bekrefter ditt medlemsskap etter et par dager.
 4. Betalingsrutinene er som beskrevet over.

Trenger du hjelp?

 Les om min idrett her: https://itinfo.nif.no/Min_idrett Ta kontakt med idrettens support ved tekniske spørsmål (Tlf: 03615, e- post: support@idrettsforbundet.no)Ta kontakt med Sagene IF v/ Daglig lederdersom du:
 • har fått et feilaktig betalingskrav
 • om du mener at du allerede er utmeldt som medlem
 • om det er andre spørsmål som er relatert til ditt forhold med Sagene IF

Sagene IF nyhetsbrev!

Min idrettGlemt brukernavn/passord?