Styrets møteplan 2017

Dato og tid Sted Type møte Saker årshjulet Dokumenter
31/1
kl. 19
Samf.huset AU Rapport Q4 Innkalling
Regnskap Q4
Utestående Q4
Strategirap. Q4
Protokoll
14/2
kl. 18
Bjølsenhallen AU Forbr. årsmøte Innkalling
Protokoll
21/2
kl. 18
Samf.huset Styret Rapport Q4 Innkalling
Regnskap Q4
Utestående Q4
Strategirap.Q4
Protokoll
14/3
kl. 18
Bjølsenhallen AU Rapport jan og feb AVLYST
21/3
kl. 18
Samf.huset Styret Rapport jan/feb
Forbr. årsmøtet
Vedtaksprotokoll
Innkalling
Regnskap januar
Protokoll
25/4
kl. 18
Bjølsenhallen AU Rapport mars
Nytt AU
Innkalling
Regnskap Q1
Utestående Q1
Protokoll
9/5
kl. 17
Samf.huset Styret Styrearbeid i praksis
Nytt styre
Referat
30/5
kl. 18
Bjølsenhallen AU Rapport april
Oppf. vedtak årsmøtet

Innkalling
Regnskap 30/4
Utestående 30/4
Strategiskjema
Stillingsannonse
Driftsavtale
Kontrakt dugnad
Sjekkliste avd.
Protokoll
20/6
kl. 18
Bjølsenhallen Styret Rapport mai
Arbeidsgiverrollen
Kursplan høsten
Kartlegging avd
Vedtaksprotokoll
Innkalling
Regnskap 31/5
Utstående 31/5
Strategiskjema
Sponsorarbeid
Høringssvar rugby
Kursplan H17
Kartlegging avd
Rap medl.kons
Arbeidsgiverrollen
Protokoll
15/8
kl. 18
Bjølsenhallen AU Rapport juli Innkalling
Regnskap 31/7
Utstående 31/7
Rap medl kons
Strategiskjema
Protokoll
29/8
kl. 18
Samf.huset Styret Rapport Q2
Kartlegging avd.
Innkalling
Regnskap 31/7
Utestående 31/7
Rap. medl. kons
Strategiskjema
Kartlegging avd.
Evaluering OST
Protokoll
26/9
kl. 18
Bjølsenhallen AU Rapport aug
Oppf. vedtak årsmøte
Innkalling
Regnskap 31/8
Utstående 31/8
Strategiskjema
Retn.linjer VK
Mandat BIA
Styrehonorar
Anlegg/sikkerhet
Protokoll ISU
Protokoll
24/10 kl.18 Bjølsenhallen AU + ledergruppa Model drift anlegg Driftsmodell anlegg
7/11 kl. 18 Bjølsenhallen AU Budsjett
HMS
Vedtaksprotokoll
Innkalling
Budsjett 2018
Driftsmodell
HMS- håndbok
Rev budsjett Fotb
Protokoll
14/11 kl.18 Samf.huset Styret Rapport Q3
Kartlegging avd.
Budsjett
Fordeling LAM
Vedtaksprotokoll
Innkalling
Regnskap 31/10
Utestående 31/10
Strategiskjema
Kartlegging avd.
Budsjett 2018
Driftsmodell
HMS- håndbok
Fordeling LAM
Protokoll
28/11 kl.18 Bjølsenhallen AU Politiattest ordn.
Retningslinjer
Møteplan
Innkalling
Protokoll
12/12 kl.18 Samf.huset Styret Strategi
Kartl. avd
Arb. giver ansvar
Årshjul
Kursplan
Budsjett
Avskrivninger
Ford.bydelsmidl.
Julebord
Innkalling
Kartlegging avd
HMS
Lønnspolicy
Kontraktsmal
Kursplan
Årshjul
Budsjett 2018
Protokoll
Bli medlem her!

Sagene IF nyhetsbrev!

Min idrettGlemt brukernavn/passord?

En viktig samarbeidspartner!