Styret

Styret er Sagene IFs høyeste myndighet mellom årsmøtene, og styrets medlemmer velges av årsmøtet. Styret består av et arbeidsutvalg (AU) med 5 medlemmer, samt en representant for hver avdeling/ idrett. Styret samlet har 6 møter per år, styrets arbeidsutvalg møtes en gang per måned. Les mer om styrets arbeid under.

Styrets oppgaver

Styret har følgende oppgaver:
  • Styre i tråd med NIFs og Sagene IFs lov og årsmøtets vedtak.
  • Sørge for at Sagene IFs midler brukes i tråd med årsmøtets vedtak og at klubben har en forsvarlig økonomistyring.
  • Oppnevne komiteer, utvalg eller personer for spesielle oppgaver og vedta mandat for disse.
  • Representere Sagene IF utad og i overordnede organisasjonsledd.
  • Styre klubbens mål- og strategiarbeid.
  • Utøve arbeidsgiveransvar for Sagene IFs ansatte.
  • Sørge for at Sagene IFs vedtatte retningslinjer for aktiviteten blir fulgt.
  • Oppnevne ansvarlig for politiattest.
  • Informere medlemmene om styrets arbeid og vedtak.
  • Forberede klubbens årsmøte i tråd med Sagene IFs lov.

Nytt styremedlem? - Les mer her

Styrets medlemmer

Styret ble valgt på årsmøtet 30. mars 2017.

Styrets arbeidsutvalg:
Leder: Einar Eriksen, Tlf: 90121210
Nestleder: Axel Grelland, Tlf: 92423424
Medlem: Hilde Johnsrud, Tlf: 90544191
Medlem: Mohammed Adan, Tlf: 40099429
Vara: Inger Koldberg, Tlf: 93496266

Representanter avdelingene:
Innebandy: Remi Nilsen, Tlf: 40463921
Bandy: Didrik Bell, Tlf: 90036075
Landhockey: Konstantin Muller, Tlf:
Bryting: Johanne Thornes, Tlf: 92259927
Rugby: Sonia Gjesdal, Tlf: 99543595
Sykkel: Atle Kvien, Tlf: 98207837
Fotball: Hege Hammerø, Tlf: 98280721
Tennis: Mathias B. A. Hippe, Tlf: 93634435

Sakspapirer til styremøtene


AU- Møte 30.01.2018 Innkalling
Regnskap 31.12.2017
Protokoll
AU- møte 13.02.2018 Innkalling
Protokoll
Bli medlem her!

Sagene IF nyhetsbrev!

Min idrettGlemt brukernavn/passord?

En viktig samarbeidspartner!