Styret

Styret er Sagene IFs høyeste myndighet mellom årsmøtene, og styrets medlemmer velges av årsmøtet. Styret består av et arbeidsutvalg (AU) med 5 medlemmer, samt en representant for hver avdeling/ idrett. Styret samlet har 6 møter per år, styrets arbeidsutvalg møtes en gang per måned. Les mer om styrets arbeid under.

Styrets oppgaver

Styret har følgende oppgaver:
 • Styre i tråd med NIFs og Sagene IFs lov og årsmøtets vedtak.
 • Sørge for at Sagene IFs midler brukes i tråd med årsmøtets vedtak og at klubben har en forsvarlig økonomistyring.
 • Oppnevne komiteer, utvalg eller personer for spesielle oppgaver og vedta mandat for disse.
 • Representere Sagene IF utad og i overordnede organisasjonsledd.
 • Styre klubbens mål- og strategiarbeid.
 • Utøve arbeidsgiveransvar for Sagene IFs ansatte.
 • Påse at klubben har et fungerende HMS- system/ arbeid i tråd med loven.
 • Sørge for at Sagene IFs vedtatte retningslinjer for aktiviteten blir fulgt.
 • Oppnevne ansvarlig for politiattest.
 • Informere medlemmene om styrets arbeid og vedtak.
 • Forberede klubbens årsmøte i tråd med Sagene IFs lov.

  Nytt styremedlem? - Les mer her

Styrets medlemmer

Styret ble valgt på årsmøtet 22. mars 2018.

Styrets arbeidsutvalg:
Leder: Einar Eriksen, Tlf: 90121210
Nestleder: Axel Grelland, Tlf: 92423424
Medlem: Hilde Johnsrud, Tlf: 90544191
Medlem: Inger Koldberg, Tlf: 93496266
Vara: Mohammed Adan, Tlf: 40099429

Representanter avdelingene:
Innebandy: Remi Nilsen, Tlf: 40463921
Bandy: Didrik Bell, Tlf: 90036075
Landhockey: Konstantin Muller, Tlf: 96819149
Bryting: Davide Liberati, Tlf: 40349573
Rugby: Bitten Sveri, Tlf: 90986427
Sykkel: Martin Orderud, Tlf: 92876786
Fotball: Miriam Olsbø, Tlf: 97013657
Tennis: Håkon Larssen, Tlf: 91758811

Sakspapirer til styremøtene

Alle møtene er i Bjølsenhallen og starter kl. 18.
AU- Møte 30.01.2018 Innkalling
Regnskap 31.12.2017
Protokoll
AU- møte 13.02.2018 Innkalling
Protokoll
Styremøte 27.02.2018 Innkalling
Regnskap 31.01.2018
Protokoll
AU- møte 06.03.2018 AVLYST, IKKE BEHOV!
Styremøte 13.03.2018 Innkalling
Protokoll
Årsmøte 22.03.2018 Innkalling og sakspapirer
AU- møte 11.04.2018 Innkalling
Regnskap 31.03.2018
Høringsutkast behovsplan
Protokoll
Styreseminar 03.05.2018 Invitasjon med program!
AU- møte 22.05.2018 Innkalling
Regnskap 30.04.2018
Styremøte 12.06.2018
AU- møte 14.08.2018
Styremøte 28.08.2018
AU- møte 25.09.2018
Styremøte 23.10.2018
AU- møte 06.11.2018
Styremøte 12.12.2018 Møte og julebord!
Bli medlem her!

Sagene IF nyhetsbrev!

Min idrettGlemt brukernavn/passord?

En viktig samarbeidspartner!