Styret

Styret er Sagene IFs høyeste myndighet mellom årsmøtene, og styrets medlemmer velges av årsmøtet. Styret består av et arbeidsutvalg (AU) med 5 medlemmer, samt en representant for hver avdeling/ idrett. Styret samlet har 6 møter per år, styrets arbeidsutvalg møtes en gang per måned. Les mer om styrets arbeid under.

Styrets oppgaver

Styret har følgende oppgaver:
  • Styre i tråd med NIFs og Sagene IFs lov og årsmøtets vedtak.
  • Sørge for at Sagene IFs midler brukes i tråd med årsmøtets vedtak og at klubben har en forsvarlig økonomistyring.
  • Oppnevne komiteer, utvalg eller personer for spesielle oppgaver og vedta mandat for disse.
  • Representere Sagene IF utad og i overordnede organisasjonsledd.
  • Styre klubbens mål- og strategiarbeid.
  • Utøve arbeidsgiveransvar for Sagene IFs ansatte.
  • Sørge for at Sagene IFs vedtatte retningslinjer for aktiviteten blir fulgt.
  • Oppnevne ansvarlig for politiattest.
  • Informere medlemmene om styrets arbeid og vedtak.
  • Forberede klubbens årsmøte i tråd med Sagene IFs lov.

Nytt styremedlem? - Les mer her

Styrets medlemmer

Styret ble valgt på årsmøtet 30. mars 2017.

Styrets arbeidsutvalg:
Leder: Einar Eriksen, Tlf: 90121210
Nestleder: Axel Grelland, Tlf: 92423424
Medlem: Hilde Johnsrud, Tlf: 90544191
Medlem: Mohammed Adan, Tlf: 40099429
Vara: Inger Koldberg, Tlf: 93496266

Representanter avdelingene:
Innebandy: Remi Nilsen, Tlf: 40463921
Bandy: Didrik Bell, Tlf: 90036075
Landhockey: Konstantin Muller, Tlf:
Bryting: Johanne Thornes, Tlf: 92259927
Rugby: Sonia Gjesdal, Tlf: 99543595
Sykkel: Atle Kvien, Tlf: 98207837
Fotball: Hege Hammerø, Tlf: 98280721
Tennis: Mathias B. A. Hippe, Tlf: 93634435

Styringsdokumenter

Overordnede styringsdokumenter for Sagene IF finner du under.
Oversikt over lover, regler og retningslinjer i Sagene IF finner du her.

Styrets møteplan 2017

Dato og tid Sted Type møte Saker årshjulet Dokumenter
31/1
kl. 19
Samf.huset AU Rapport Q4 Innkalling
Regnskap Q4
Utestående Q4
Strategirap. Q4
Protokoll
14/2
kl. 18
Bjølsenhallen AU Forbr. årsmøte Innkalling
Protokoll
21/2
kl. 18
Samf.huset Styret Rapport Q4 Innkalling
Regnskap Q4
Utestående Q4
Strategirap.Q4
Protokoll
14/3
kl. 18
Bjølsenhallen AU Rapport jan og feb AVLYST
21/3
kl. 18
Samf.huset Styret Rapport jan/feb
Forbr. årsmøtet
Vedtaksprotokoll
Innkalling
Regnskap januar
Protokoll
25/4
kl. 18
Bjølsenhallen AU Rapport mars
Nytt AU
Innkalling
Regnskap Q1
Utestående Q1
Protokoll
9/5
kl. 17
Samf.huset Styret Styrearbeid i praksis
Nytt styre
Referat
30/5
kl. 18
Bjølsenhallen AU Rapport april
Oppf. vedtak årsmøtet

Innkalling
Regnskap 30/4
Utestående 30/4
Strategiskjema
Stillingsannonse
Driftsavtale
Kontrakt dugnad
Sjekkliste avd.
Protokoll
20/6
kl. 18
Bjølsenhallen Styret Rapport mai
Arbeidsgiverrollen
Kursplan høsten
Kartlegging avd
Vedtaksprotokoll
Innkalling
Regnskap 31/5
Utstående 31/5
Strategiskjema
Sponsorarbeid
Høringssvar rugby
Kursplan H17
Kartlegging avd
Rap medl.kons
Arbeidsgiverrollen
Protokoll
15/8
kl. 18
Bjølsenhallen AU Rapport juli Innkalling
Regnskap 31/7
Utstående 31/7
Rap medl kons
Strategiskjema
Protokoll
29/8
kl. 18
Samf.huset Styret Rapport Q2
Kartlegging avd.
Innkalling
Regnskap 31/7
Utestående 31/7
Rap. medl. kons
Strategiskjema
Kartlegging avd.
Evaluering OST
Protokoll
26/9
kl. 18
Bjølsenhallen AU Rapport aug
Oppf. vedtak årsmøte
Innkalling
Regnskap 31/8
Utstående 31/8
Strategiskjema
Retn.linjer VK
Mandat BIA
Styrehonorar
Anlegg/sikkerhet
Protokoll ISU
Protokoll
24/10 kl.18 Bjølsenhallen AU + ledergruppa Model drift anlegg Driftsmodell anlegg
7/11 kl. 18 Bjølsenhallen AU Budsjett
HMS
Vedtaksprotokoll
Innkalling
Budsjett 2018
Driftsmodell
HMS- håndbok
Rev budsjett Fotb
Protokoll
14/11 kl.18 Samf.huset Styret Rapport Q3
Kartlegging avd.
Budsjett
Fordeling LAM
Vedtaksprotokoll
Innkalling
Regnskap 31/10
Utestående 31/10
Strategiskjema
Kartlegging avd.
Budsjett 2018
Driftsmodell
HMS- håndbok
Fordeling LAM
Protokoll
28/11 kl.18 Bjølsenhallen AU Politiattest ordn.
Retningslinjer
Møteplan
Kursplan
Innkalling
Protokoll
12/12 kl.18 Samf.huset Styret Strategi
Kartl. avd
Budsjett
Avskrivninger
Ford.bydelsmidl.
Utestående
HMS
Storbyarbeid
Møteplan
Årshjul
Kursplan
Julebord
Innkalling
Strategiskjema
Kartlegging avd
Budsjett 2018
Avskrivn. 2016
Utestående 2017
HMS
Storbyarbeid
Kursplan
Møteplan/ årshjul
Vedtaksprotokoll
Protokoll
Bli medlem her!

Sagene IF nyhetsbrev!

Min idrettGlemt brukernavn/passord?

STEM PÅ SAGENE IF!
En viktig samarbeidspartner!