Møteplan 2017

Tidspunkt Sted Saker i årshjulet Dokumenter
Tirsdag 17/1 kl. 18 Samfunnshuset Rapport desember Innkalling
Regnskapsrapport pr. 31.12.2016
Årsmøte - info og maler
Forslag mal trenerkontrakter
Protokoll
Mandag 9/3 kl. 18 Bjølsenhallen Rapport Q4 endelig Innkalling
Regnskapsrap. Q4- endelig
Retningslinjer sponsorarbeid
Strategi 2017- 2020
Kartleggingsskjema avd.
Torsdag 16/3 kl. 18 Bjølsenhallen Forberedelser Årsmøtet AVLYST PGA IKKE BEHOV!
Onsdag 29/3 kl. 18 Samfunnshuset Forberedelser årsmøtet Sakspapirer årsmøte
Torsdag 27/4 kl. 18 Bjølsenhallen Rapport Q1
Nye ledere
Innkalling
Regnskapsrapport Q1
Protokoll
Tirsdag 9/5 kl. 17 Samfunnshuset Styreseminar
Innkalling
Referat
Torsdag 1/6 kl. 18 Bjølsenhallen Rapport april
Storby
Skole
Innkalling
Regnskapsrapport pr 30.04
Sjekklister alle avdelinger
Info dugnad Oslo Sommertid
Storbyprosjekter H2017
Skoleprosjekter årshjul
Retningslinjer sponsorarbeid
Protokoll
Tirsdag 27/6 kl. 18 Bjølsenhallen Rapport mai
Kursplan
Innkalling
Regnskapsrapport pr. 31.05
Skoleprosjekter H17 - info og oversikt
Kursplan høst 2017
Rapport medlemskonsulent
Protokoll
Torsdag 31/8 kl. 18 Bjølsenhallen Rapport juli Innkalling
Regnskapsrapport pr 31/7
Rapport utestående 31/7
Rapport medlemskonsulenten vår 2017
Evaluering Oslo Sommertid
Fordeling treningstider inne 2017/2018
Velkomstpakke Sagene IF
Protokoll
Torsdag 28/9 kl. 18 Bjølsenhallen Rapport august
Innkalling
Regnskapsrapport pr. 31.08.2017
Vedtaksprotokoll
Protokoll
Torsdag 26/10 kl.18 Bjølsenhallen Rapport september
Budsjett
AVLYST, MEN INFO SENDT UT PÅ EPOST!
Regnskapsrapport pr. 30.09.2017
Driftsmodell for anlegg
Budsjettmal 2018
Info- eposten
Torsdag 30/11 kl.18 Bjølsenhallen Rapport oktober Innkalling
Regnskapsrapport pr. 31.10.2017
Vedtaksprotokoll
Kartleggingsskjema avdelingene
Protokoll
Tirsdag 12/12 kl.20 Samfunnshuset Julebord med styret!
Bli medlem her!

Sagene IF nyhetsbrev!

Min idrettGlemt brukernavn/passord?

En viktig samarbeidspartner!