Ledergruppa

Sagene IF er et idrettslag med veldig mange ulike idretter, og ledergruppa skal sørge for alle drar i samme retning og samarbeider godt. Du kan lese mer om ledergruppas arbeid under.

Mandat

Ledergruppa består av alle de valgte og ansatte lederne av idrettene/ avdelingene. Den ledes av daglig leder, og møtes en gang i måneden. Du kan lese mandatet til ledergruppa her.

Hovedoppgavene er:
 • Å sette styrets vedtak ut i live.
 • Sørge for best mulig daglig drift av klubben.
 • Legge til rette for best mulig samarbeid mellom avdelingene.

Ledergruppa 2018/2019:

 • Vibeke Thiblin - daglig leder
 • Pak Ling Li - Rekrutteringsleder, leder allidrett
 • Kurt- Jarle Niltveit - driftsleder anlegg
 • Michael Abramowski - Leder landhcokey
 • Odd Arne Hauge - Leder innebandy
 • Cato Hverven - Leder bryting
 • Andreas Fyri - Leder rugby
 • Franco Trivigno - Leder tennis
 • Tommy Øyen - Leder fotball
 • Henning Strøm - Leder bandy
 • Bjør Tore Foss - Leder sykkel

Sakspapirer møter ledergruppa

Alle møtene er i Bjølsenhallen og starter kl. 18.
LG-møte 10.01.2018 Innkalling
Regnskap 31.12.2017
Protokoll
LG- møte 26.02.2018 Innkalling
Regnskap 31.01.2018
Protokoll
Årsmøte 22.03.2018 Innkalling og sakspapirer
LG-møte 12.04.2018 Innkalling
Regnskap 31.03.2018
Presentasjon rekruttering
Protokoll
Styreseminar 03.05.2018 Alle AU- ledere og medlemmer.
Invitasjon med program!
LG-møte 23.05.2018 Innkalling
Regnskap 30.04.2018
Høringssvar behovsplan
Protokoll
LG-møte 20.06.2018 Innkalling
Regnskap 31.05.2018
Kontrakt Oslo Sommertid
Tegninger kiosk Bjølsenhallen
Protokoll
LG-møte 30.08.2018 Innkalling
LG-møte 26.09.2018
LG-møte 25.10.2018
LG-møte 28.11.2018
Julebord 12.12.2018
Bli medlem her!

Sagene IF nyhetsbrev!

Min idrettGlemt brukernavn/passord?

En viktig samarbeidspartner!