Ledergruppa

Sagene IF er et idrettslag med veldig mange ulike idretter, og ledergruppa skal sørge for alle drar i samme retning og samarbeider godt. Du kan lese mer om ledergruppas arbeid her.
Ledergruppa 2017:
 • Michael Abramowski - landhcokey
 • Odd Arne Hauge - innebandy
 • Cato Hverven - bryting
 • Elin Longva - rugby
 • Håkon Larssen - tennis
 • Ine Øvrum - fotball
 • Henning Strøm - bandy
 • Stig Færø- Landlie - allidrett
 • Kurt- Jarle Niltveit - driftsleder anlegg
 • Vibeke Thiblin - daglig leder
Ledergruppa består av alle de valgte og ansatte lederne av idrettene/ avdelingene.
Den ledes av daglig leder, og møtes en gang i måneden.
Du kan lese mandatet til ledergruppa her.

Hovedoppgavene er:
 • Å sette styrets vedtak ut i live.
 • Sørge for best mulig daglig drift av klubben.
 • Legge til rette for best mulig samarbeid mellom avdelingene.

Møteplan ledergruppa 2017

Tidspunkt Sted Saker i årshjulet Dokumenter
Tirsdag 17/1 kl. 18 Samfunnshuset Rapport desember Innkalling
Regnskapsrapport pr. 31.12.2016
Årsmøte - info og maler
Forslag mal trenerkontrakter
Protokoll
Mandag 9/3 kl. 18 Bjølsenhallen Rapport Q4 endelig Innkalling
Regnskapsrap. Q4- endelig
Retningslinjer sponsorarbeid
Strategi 2017- 2020
Kartleggingsskjema avd.
Torsdag 16/3 kl. 18 Bjølsenhallen Forberedelser Årsmøtet AVLYST PGA IKKE BEHOV!
Onsdag 29/3 kl. 18 Samfunnshuset Forberedelser årsmøtet Sakspapirer årsmøte
Torsdag 27/4 kl. 18 Bjølsenhallen Rapport Q1
Nye ledere
Innkalling
Regnskapsrapport Q1
Protokoll
Tirsdag 9/5 kl. 17 Samfunnshuset Styreseminar
Innkalling
Referat
Torsdag 1/6 kl. 18 Bjølsenhallen Rapport april
Storby
Skole
Innkalling
Regnskapsrapport pr 30.04
Sjekklister alle avdelinger
Info dugnad Oslo Sommertid
Storbyprosjekter H2017
Skoleprosjekter årshjul
Retningslinjer sponsorarbeid
Protokoll
Tirsdag 27/6 kl. 18 Bjølsenhallen Rapport mai
Kursplan
Innkalling
Regnskapsrapport pr. 31.05
Skoleprosjekter H17 - info og oversikt
Kursplan høst 2017
Rapport medlemskonsulent
Protokoll
Torsdag 31/8 kl. 18 Bjølsenhallen Rapport juli Innkalling
Regnskapsrapport pr 31/7
Rapport utestående 31/7
Rapport medlemskonsulenten vår 2017
Evaluering Oslo Sommertid
Fordeling treningstider inne 2017/2018
Velkomstpakke Sagene IF
Protokoll
Torsdag 28/9 kl. 18 Bjølsenhallen Rapport august
Innkalling
Regnskapsrapport pr. 31.08.2017
Vedtaksprotokoll
Protokoll
Torsdag 26/10 kl.18 Bjølsenhallen Rapport september
Budsjett
Torsdag 30/11 kl.18 Bjølsenhallen Rapport oktober
Tirsdag 12/12 kl.18 Samfunnshuset Rapport november
Budsjett
Julebord

Møteplan ledergruppa 2016

Møte nr. 1
Ons 1. juni
Regnskapsrapport april
Protokoll
Møte nr. 2
Man 27. juni
Regnskapsrapport mai
Protokoll
Møte nr. 3
Tor 25. aug
Regnskapsrapport juni
Protokoll
Møte nr. 4
Tir 6. sept
Regnskapsrapport juli
Protokoll
Møte nr. 5
Tor 29. sept
Regnskapsrapport august
Protokoll
Møte nr. 6
Man 31. okt
Regnskapsrapport september
Budsjettmal avdelingene
Protokoll
Møte nr. 7
Tirs 22. nov
AVLYST PGA SYKDOM

Møte nr. 8
Ons 7. des
Regnskapsrapport oktober
Protokoll
Møte nr. 9
Tirs 13. des
(Julebord)
Budsjettmøte 2017
Se her
Bli medlem her!

Sagene IF nyhetsbrev!

Min idrettGlemt brukernavn/passord?

En viktig samarbeidspartner!