Årsmøtet

Årsmøtet er klubbens høyeste myndighet og avholdes hvert år i mars måned. Innkallingen publiseres på våre nett- og Facebooksider. Årsmøtet legger grunnlaget for styrets arbeid. Alle som ønsker å være med å bestemme hva klubben skal gjøre og hvordan den skal drives, bør delta på årsmøtet. Alle medlemmer som har fylt 15 år og har betalt medlemsavgiften har stemmerett på årsmøtet. Protokollen publiseres også på våre nettsider i etterkant av møtet. Les mer om våre årsmøter under.

Dokumenter

Avdelingenes oppgaver

Avdelingene har følgende oppgaver til årsmøtet:
  • Sende ut innkallingen og oppfordre til å delta.
  • Sende kandidater til leder og styrerep. til valgkomiteen.
  • Skrive årsberetning (etter mal).
  • Gå gjennom regnskapsrapport desember å sjekke for feil.
  • Vedta forslag til treningsavgifter (etter mal).
  • Vedta endelig budsjett.
  • Sende inn forslag til årsmøtet til fristen.
  • Gå gjennom sakspapirene og finne ut hva de skal stemme.
Du finner mer info og maler her.

Valgkomiteen

Leder: Erik Mæhlum, tlf 91656372, epost emaehlum@gmail.com

Valgkomiteen er en uavhengig selvstendig komite, og velges av årsmøtet. Komiteens hensikt er å sikre at riktige personer velges til å styre klubben. Hovedoppgaven er å legge fram en innstilling til alle verv som er på valg på årsmøtet (unntatt ny valgkomite, der det er styret som innstiller). Det er viktig at valgkomiteens medlemmer setter seg inn i Sagene IFs lov, og at de starter sitt arbeid i god tid før årsmøtet. Alle kandidater komiteen foreslår til verv skal være spurt og ha sagt ja. Valgkomiteens innstilling skal være ferdig og publiseres sammen med de andre sakspapirene senest 1 uke før årsmøtet (Sagene IFs lov §13).

Du finner mer informasjon om valgkomiteen her

Kontrollkomiteen

Leder: Kjell Baltzersen, epost kbaltzer@getmail.no.

Kontrollkomiteen er en uavhengig selvstendig komite, og velges på årsmøtet. Komiteens hensikt er å føre tilsyn med Sagene IFs økonomi og styrets arbeid. Hovedoppgaven er å legge fram en beretning om klubbens årsregnskap og styrets arbeid for årsmøtet. Komiteen skal ha tilgang til alle regnskap, rapporter fra revisor og protokoller fra styret og utvalg. Komiteen skal skrive protokoll fra sine møter.

Du finner mer informasjon om kontrollkomiteen her.
Bli medlem her!

Sagene IF nyhetsbrev!

Min idrettGlemt brukernavn/passord?

En viktig samarbeidspartner!