Administrasjonen

Sagene IF har en liten administrasjon av ansatte som holder til i Bjølsenhallen. Pr. 01.10.2017 består den av 5 personer fordelt på 3,1 årsverk. Under kan du lese om våre ansatte og deres oppgaver. Du finner også info om vårt kontor og om Sagene IF som arbeidsgiver.

Kontoret

Vi holder til i 2. etasje i Bjølsenhallen (over butikkene). Adresse: Moldegata 7. 0445 Oslo.

Ønsker du å levere noe til administrasjonen?
Hvis vi ikke er tilstede, snakk med hallvakten og be ham/ henne legge det du ønsker å levere i kontorets hylle i kiosken/ vaktbua.

Ansatte

Daglig leder Vibeke Thiblin
Oppgaver:
 • Sekretær for styret
 • Representere Sagene IF utad
 • Drift av kontoret
 • Leder av ledergruppa (alle avdelingslederne).
 • Arbeidsgiveransvar for øvrig ansatte
 • Bistå avdelingenes arbeidsutvalg
 • Oppfølging av økonomi (budsjett og regnskap)
 • Lede HMS- arbeidet
 • Drift av anlegg
 • Sponsor- og markedsarbeid
 • Søknads- og rapporteringsarbeid
 • Medlemshåndtering
 • Redaktør for alle Sagene IFs publikasjoner på nett
Driftsleder anlegg Kurt- Jarle Niltveit
Oppgaver:
 • Ansvar for at forpliktelser i driftsavtaler overholdes.
 • Tilrettelegge best mulig for Sagene IFs og brukernes aktivitet.
 • Leder for driftsavdelingen med ansvar for budsjett, øvrige ansatte og frivillige.
 • Etablere og følge opp drifts- og HMS/sikkerhetsrutiner for anleggene.
 • Vinterdrift av Voldsløkka kunstisbane og Bjølsen kunstgress
 • Legging og preparering av is, drift av kjøleanlegg.
 • Utføre enkelt vedlikehold, kontaktperson for kommunen ved større reparasjoner.
 • Drive klubbens utleievirksomhet.
 • Tilrettelegge best mulig for frivillige vakter og kioskdrift.
Allidrettsleder Stig F. Landlie
 • Stillingsprosent: 40
 • Kontortid: Onsdager kl. 10- 17
 • Epost:allidrett@sageneif.com, Tlf: 22230100 (tast 1, tast 1 igjen)

Oppgaver:

 • Lede allidrettsavdelingene i Sagene IF, inkludert Venner i aktivitet.
 • Utvikling og oppfølging av årsplan og budsjett
 • Ansettelse, oppfølging og veiledning av instruktører
 • Står for kontakten med treningsstedene/ skolene
 • Løse administrative oppgaver knytet til allidretten
 • Søknad- og rapproteringsarbeid overfor Extrastiftelsen
 • Markedsføring og rekruttering til allidretten
 • Videreutvikling av allidrettstilbudet.
Øvrige ansatte

Sagene IF som arbeidsgiver

 • Styret har delegert arbeidsgiveransvaret slik at styreleder følger opp daglig leder og daglig leder følger opp øvrige ansatte.
 • Sagene IF er medlem av arbeidsgiverforeningen NHO- idrett.
 • Gjennom NHO- idrett har vi lovpålagt yrkesskadeforsikring, underslagsforsikring, og pensjonsordning for alle våre fast ansatte.
 • Sagene IF følger kravene til et systematisk HMS- arbeid.
 • Styreleder, daglig leder og driftsleder har gjennomført lovpålagt HMS- kurs, samt brannkurs og førstehjelpskurs.
 • Alle våre ansatte har en arbeidskontrakt som er i tråd med arbeidsmiljøloven.
 • Alle våre omlag 80 trenere/ instruktører har en kontrakt i tråd med mal for trenerkontrakt vedtatt av styret.
 • Sagene IF betaler arbeidsgiveravgift av alle lønnskostnader.
Bli medlem her!

Sagene IF nyhetsbrev!

Min idrettGlemt brukernavn/passord?

STEM PÅ SAGENE IF!
En viktig samarbeidspartner!