Bryteutvalget

Bryteutvalgets sammensetning:

Leder ble valgt på årsmøtet i 2016, leder har satt sammen utvalget:

Årsmøter

Avdelingene/ idrettene i Sagene IF hadde kun egne årsmøter fram tom 2015, fom 2016 blir de en del av hovedlagets årsmøte.

Bryting ble en egen avdeling i Sagene IF på et ekstraordinært årsmøte i desember 2013. Du kan lese protokollen fra møtet her.

Sagene IF nyhetsbrev!

Min idrettGlemt brukernavn/passord?