Bandyutvalget

Bandyutvalgets sammensetning

Leder ble valgt på årsmøtet 2016, leder setter sammen sitt utvalg::

Årsmøter

Avdelingene/ idrettene i Sagene IF hadde kun egne årsmøter fram tom 2015, fom 2016 blir de en del av hovedlagets årsmøte.

2013
Innkalling
Årsberetning
Årsregnskap
Protokoll
2014
Innkalling
Sakspapirer
Årsregnskap
Protokoll
2015
Innkalling
Sakspapirer Årsregnskap Protokoll

Sagene IF nyhetsbrev!

Min idrettGlemt brukernavn/passord?